STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  

22.12.2007 - Czerwonokrzyska Gwiazdka 2007 w Bydgoszczy

Tegoroczna akcja z okazji ¦wi±t Bożego Narodzenia rozpoczęła się już w dniach 7-8-9 grudnia, kiedy to przeprowadzili¶my zbiórkę darów i pieniędzy w 20 marketach...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


06.12.2007 - Akcja "zim± stop bosym stopom"

Akcja "zim± stop bosym stopom" jest organizowana po raz drugi, jej celem jest zakup obuwia zimowego dla dzieci z najuboższych rodzin...

Czytaj więcej...


06.12.2007 - Bydgoskie o¶rodki szkolno-wychowawcze odwiedził MIKOŁAJ z Firmy PRIME FOOD.

W dniu 06 grudnia w Bydgoszczy od rana go¶cili¶my przedstawicieli duńskiej Firmy PRIME FOOD Sp. z o.o. z Przechlewa....

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


19.11.2007 - Pomóż sprawnym unikn±ć niepełnosprawno¶ci

W Bydgoszczy trwa realizacja  programu POMÓŻ SPRAWNYM UNIKNˇĆ NIEPEŁNOSPRAWNO¦CI - ZOSTAŃ PIERWSZYM OGNIWEM W ŁAŃCUCHU PRZEŻYCIA finansowanego  przez Urz±d Miasta w Bydgoszczy...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


19.11.2007 - Dożywianie dzieci w ¶wietlicy PCK

W ¶wietlicy socjoterapeutycznej PCK w Bydgoszczy już 11 lat od poniedziałku do pi±tku spotykaj± się dzieci i młodzież...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


15.11.2007 - "Witaminka zamiast dymka".

15 listopada obchodzimy ¦wiatowy Dzień Rzucania Palenia...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


8.11.2007 - Bezpieczna Łuczniczka - AED

Sprawozdanie z realizacji projektu dofinansowanego przez Kujawsko-Pomorski Urz±d Marszałkowski.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


24.10.2007 - Pierwsza pomoc na wsi

W sobotę 20 paĽdziernika Grupa Ratownictwa PCK w Bydgoszczy zrealizowała pierwszy etap projektu "Pierwsza pomoc na wsi"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


22.10.2007 - Koniec zapisów

Informujemy, że z powodu wyczerpania limitu miejsc zakończyli¶my zapisy na 20-godzinne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli. W przypadku, je¶li w przyszłym roku będziemy organizowali podobne szkolenia informacja o szczegółach pojawi się na naszej stronie internetowej.

22.10.2007 - Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby

W Bydgoszczy odbyło się kolejne szkolenie dla przyszłych trenerów programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


17.10.2007 - Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomo¶ci

Nieruchomo¶ć o pow. 0,3157 ha, położona w Bydgoszczy, przy ul. Czerwonego Krzyża 13, czę¶ciowo zabudowana...

Czytaj więcej...


17.10.2007 - Koncert Galowy z okazji VII Dnia Papieskiego

14 paĽdziernika bież±cego roku w Hali Sportowo - Widowiskowej ŁUCZNICZKA w Bydgoszczy odbył się Koncert Galowy z okazji VII Dnia Papieskiego...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


12.10.2007 - UWAGA NAUCZYCIELE!

Bezpłatny kurs podstawowy z zakresu pierwszej pomocy! Prosimy o pilne zgłoszenia nauczycieli zainteresowanych nasz± ofert±...

Czytaj więcej...


3.10.2007 - Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych w Bydgoszczy

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że jeszcze można zgłosić się do udziału w programie finansowanym przez Urz±d Miasta w Bydgoszczy pod tytułem: POMÓŻ SPRAWNYM UNIKNˇĆ NIEPEŁNOSPRAWNO¦CI - ZOSTAŃ PIERWSZYM OGNIWEM W ŁAŃCUCHU PRZEŻYCIA.

Czytaj więcej...
Pobież deklarację...


3.10.2007 - Konkurs wiedzy

Pierwszy konkurs wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko - pomorskiego.

Czytaj więcej...


4.09.2007 - Kondolencje

Dnia 3 wrze¶nia zmarł m±ż naszej koleżanki - długoletniej i oddanej pracownicy naszego Zarz±du - Elżbiety Marcinkowskiej. Przekazuj±c tę bolesn± informację, pragniemy złożyć jej wyrazy głębokiego współczucia.

Elu, ł±czymy się z Tob± w smutku

Zarz±d, koleżanki, koledzy
oraz wolontariusze
PCK w Bydgoszczy


25.08.2007 - Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...


15.07.2007 - "Współpraca zamiast rywalizacji" - półkolonie dla dzieci ze ¶wietlicy PCK w Bydgoszczy.

W dniach od 27.06. do 12.07.2007r. odbyły się półkolonie, które zorganizowali¶my wspólnie z Bydgoskim O¶rodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla 25 dzieci ze ¶wietlicy PCK.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


4.07.2007 - W Bydgoszczy przeszkolili¶my 2.169 osób.

W ci±gu minionego pół roku w Bydgoszczy przeszkolili¶my 2.169 osób.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


26.06.2007 - Dzień organizacji pozarz±dowych w Bydgoszczy.

Z okazji obchodów Urodzin Miasta Bydgoszczy w dniu 23 czerwca 2007r. na płycie Starego Rynku zorganizowano prezentację organizacji pozarz±dowych.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


16.06.2007 - Sprawozdanie z przebiegu etapu okręgowego XV Ogolnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w województwie kujawsko-pomorskim.

W dniu 09.06.2007r. w godz. 11,00 do 15,30 na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej ŁUCZNICZKA w Bydgoszczy odbył się etap okręgowy XV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


26.05.2007 - Etap okręgowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia w Bydgoszczy

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że w dniu 25 maja 2007r. o godz. 11,00 w siedzibie PCK przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy odbył, się etap okręgowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


8.05.2007 - Etap rejonowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia w Bydgoszczy

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że w dniu 08 maja 2007r. o godz. 11,00 w siedzibie PCK przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy odbył się etap rejonowy XV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


4.05.2007 - Nowa akcja Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża PIELUSZKOMANIA

Bydgoskie szpitale i placówki opiekuńcze dramatycznie odczuwaj± brak... pieluszek. Na ratunek rusza im Polski Czerwony Krzyż i, po raz kolejny, gwiazdy srebrnego ekranu.

Czytaj więcej...
Zobacz plakat...


24.04.2007 - XV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - etap w Bydgoszczy

w dniu 21 kwietnia br. odbył się rejonowy etap XV Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


20.04.2007 - Jak możesz pomóc

Od dzisiaj dostępny jest nowy dział: "Jak możesz pomóc".
07.04.2007 - Galerie zdjęć

Zostały dodane galerie zdjęć w informacjach "Odkrywamy Prawo Humanitarne" oraz "Szkolenie dla kandytatów na SIM".
25.03.2007 - Oferta kursów

Dział "Pierwsza pomoc" został wzbogacony o ofertę kursów. Uzupełnione zostały również działy "Promocja zdrowia", "Ratownictwo" i "Realizowane programy".
22.03.2007 - Szkolenie dla kandydatów na Społecznych Instruktorów Młodzieżowych

W paĽdzierniku 2006r. rozpoczęli¶my szkolenie kandydatów na Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK. Na zajęcia zgłosiło się 30 uczniów z Gimnazjum nr 6, 8, 9, 16, 20, XI Liceum Ogólnokształc±cego, Studium Medycznego i jedna studentka UKW.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


21.03.2007 - Odkrywamy Prawo Humanitarne

W dniu 10 marca 2007r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego ZO PCK w Bydgoszczy o godzinie 11.00 zebrali się nauczyciele przysposobienia obronnego oraz działacze i pracownicy zarz±dów rejonowych PCK.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


20.03.2007 - start witryny

W dniu dzisiejszym została uruchomiona witryna Polskiego Czerwonego Krzyża - Kujawsko-Pomorskiego Zarz±du Okręgowego w Bydgoszczy. Dostępne s± działy 'Młodzież' i 'Pierwsza pomoc'.