STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  

15.12.2008 - Przed¶wi±teczne akcje i spotkania wolontariuszy PCK z Bydgoszczy

W minionym tygodniu wolontariusze PCK z Bydgoszczy rozpoczęli akcje w ramach "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


09.12.2008 - DŻENTELMENI po raz trzeci zasil± konto akcji "Stop bosym stopom"

W dniu 08 grudnia 2008r. w warszawskiej restauracji RONDO ROYAL odbyła się gala kolejnej edycji kalendarza DŻENTELMENI...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


08.12.2008 - wolontariusze PCK wraz Z VIP-ami z Bydgoszczy zostali Mikołajami

W niedzielę 07 grudnia 2008r. na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy pojawiło się mnóstwo "Mikołajów", którzy w ramach akcji TVP 2 "I ty możesz zostać ¦więtym Mikołajem" rozdawali prezenty dzieciom z domów dziecka.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


29.09.2008 - Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Informujemy, że w okresie od 11 paĽdziernika do 30 listopada br. w każd± sobotę i niedzielę Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy PCK w Bydgoszczy będzie organizował kursy 16-godzinne podstawowe z zakresu pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY...16.09.2008 - Pierwsza pomoc na wsi

W okresie od lipca 2007 roku do sierpnia 2008 roku Grupa Ratownictwa PCK w Bydgoszczy realizowała projekt "Pierwsza pomoc na wsi".

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


14.09.2008 - Promocja PCK w Bydgoszczy.

Wolontariusze działaj±cy w Polskim Czerwonym Krzyżu w Bydgoszczy już po raz pi±ty wzięli udział w prezentacji organizacji pozarz±dowych oraz imprezie pt. "Nie jeste¶ Sam", któr± organizował Urz±d Miasta w dniu 11.09.2008 r. na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


21.08.2008 - "Wyprawka dla Żaka".

Pocz±tek każdego roku szkolnego to dla dzieci szczególnie radosne wydarzenie, wiele dziewcz±t i chłopców idzie do szkoły po raz pierwszy...

Czytaj więcej...


20.06.2008 - Dzieci ze ¶wietlicy PCK poznały atrakcyjne okolice Bydgoszczy.

W maju Bydgoski Oddział Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych zakończył zajęcia socjoterapeutyczne w ¶wietlicy PCK, ale nasza ¶wietlica była i tak czynna przez kolejny miesi±c...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


19.06.2008 - Finał drugiej edycji akcji "PIELUSZKOMANIA" z Maciejem Zako¶cielnym

W okresie od 15 maja do 15 czerwca 2008r. w Bydgoszczy trwała akcja charytatywna pod hasłem: "PIELUSZKOMANIA"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


1.06.2008 - Czek z Banku Dziecięcych U¶miechów

W dniu 28 maja br. w ¶wietlicy socjoterapeutycznej PCK w Bydgoszczy odbyła się uroczysto¶ć z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


20.05.2008 - Pieluszkomania

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża działaj±ca przy Kujawsko - Pomorskim Zarz±dzie Okręgowym w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II edycji akcji charytatywnej Pieluszkomania...

Czytaj więcej...
Pobierz regulamin i zgłoszenie...


14.05.2008 - okręgowy etap XVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w województwie kujawsko-pomorskim

Zwycięstwo XV Liceum Ogólnokształc±cego w etapie okręgowym XVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w województwie kujawsko-pomorskim...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


10.05.2008 - akcja "CZERWONOKRZYSKI KOTYLION" w Bydgoszczy.

Dnia 8 maja Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Bydgoszczy z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz urodzin Henry'ego Dunanta zorganizowała akcję "czerwonokrzyski kotylion"...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


24.04.2008 - Intermarche i PCK w Bydgoszczy 'Zbierało KREW dla Polski'.

Dnia 19.04.2008 roku przy Intermarche w Bydgoszczy pracownicy publicznej służby krwi pobierali krew od zgłaszaj±cych się HONOROWYCH DAWCÓW KRWI...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


24.04.2008 - XVI Ogółnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - etap w rejonowy w Bydgoszczy

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy po raz szesnasty zorganizował etap rejonowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, które odbyły się 19.04.2008r. na terenie XV Liceum Ogólnokształcacego przy ulicy Berlinga 13...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


10.04.2008 - Informacja dotycz±ca akcji charytatywnej PCK "STOP BOSYM STOPOM"

W dniu 09.04.2008r. o godz. 10,50 w siedzibie PCK przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy go¶cili¶my Przemysława Cypryańskiego...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


10.04.2008 - Polski Czerwony Krzyż i Intermarche "Zbiera KREW dla Polski"

Polski Czerwony Krzyż wraz z Grup± Muszkieterów rozpoczyna ogólnopolsk± akcję "Zbieramy KREW dla Polski"...

Czytaj więcej...


01.04.2008 - KURS PIERWSZEJ POMOCY - podstawowy z Certyfikatem jako¶ci Europejskiej Rady Resuscytacji

Zapraszamy na 16-godz. kurs pierwszej pomocy, który organizujemy w dniach 10 - 11 kwietnia 2008r. w godz. od 8.30 do 15.00 w siedzibie PCK przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


29.03.2008 - I Zawody Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół gimnazjalnych

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy po raz pierwszy zorganizował Zawody Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół gimnazjalnych...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


20.03.2008 - Podziękowanie za słodycze

Tradycyjnie już od kilku lat członkowie Szkolnego Koła PCK i Klubu "Wiewiórka" w Szkole Podstawowej z Nowej Wsi Wielkiej zbieraj± pieni±dze, za które kupuj± słodycze...

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...


16.03.2008 - Krwiodawstwo

Zapraszamy do zapoznania się z nowym działem na stronie - krwiodawstwo.
16.03.2008 - Karta I.C.E.

Karta I.C.E. może uratować życie!

Czytaj więcej...


09.03.2008 - Przekaż swój 1% podatku na PCK.

Informujemy, że 1% odprowadzonego podatku można przekazać na szlachetny cel - na zadania statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej...


02.03.2008 - Kurs dla kandydatów na Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Bydgoszczy

W dniu 06 marca br. rozpoczynamy kolejne szkolenie dla nowych kandydatów na Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.

Czytaj więcej...


02.03.2008 - Potrzebni wolontariusze!

Polski Czerwony Krzyż - Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy ogłasza nabór wolontariuszy na akcję charytatywn± organizowan± z okazji zbliżaj±cych się ¶wi±t WIELKANOCNYCH.

Czytaj więcej...


27.02.2008 - Kurs elementarny z zakresu pierwszej pomocy

Polski Czerwony Krzyż Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy w Bydgoszczy ogłasza nabór na kurs elementarny zgodny ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowi±zuj±cymi w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...


27.02.2008 - Nabór do Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża

Kujawsko-Pomorski Zarz±d Okręgowy PCK w Bydgoszczy ogłasza nabór do Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 28 lutego 2008r. o godz. 16 00 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w BYDGOSZCZY ul. Warmińskiego 10, I piętro, pokój nr 14.

Zobacz plakat...


27.02.2008 - W województwie kujawsko-pomorskim rozstrzygnięto Pierwszy Konkurs Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

W dniu 23 lutego 2008r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Berlinga 13 w Bydgoszczy nast±piło rozstrzygnięcie Pierwszego Konkurs Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym.

Czytaj więcej...
Zobacz zdjęcia...