STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  

29.12.2015 - Czerwonokrzyska Gwiazdka w Bydgoszczy

Przeylimy kolejne wita Boego Narodzenia, dziki wsparciu finansowemu PEFRON-u i Wydziau Polityki Spoecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego oraz licznej grupie wolontariuszy PCK przeprowadzilimy kolejn akcj pod hasem Czerwonokrzyska Gwiazdka.

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...14.12.2015 - XXIV Oglnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia

W okresie od 16 do 20 listopada br. na terenie 20 szk z powiatu bydgoskiego, ktre przystpiy do Olimpiady odby si etap szkolny konkursu...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...23.11.2015 - Dni Honorowego Dawstwa Krwi

Jak co roku z okazji obchodw DNI Honorowego Dawstwa Krwi, ktre przypadaj 22-26 listopada jednoczymy si ze wszystkimi honorowymi krwiodawcami - altruistami, ktrzy dzielc si czsteczk siebie, ratuj ludzkie ycie...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


19.11.2015 - Rowery rehabilitacyjne dla osb niepenosprawnych

Oddzia Okrgowy PCK ma przyjemno pochwali si udan wspprac z Fordosk Spdzielni Mieszkaniow w Bydgoszczy. Dziki ustawionym na jej terenie pojemnikach na odzie uywan mieszkacy Fordonu maj moliwo wspierania lokalnych dziaa PCK. Namacalnym dowodem tego s przekazane przez PCK rowery rehabilitacyjne dla osb niepenosprawnych ze Stowarzyszenia Przyjaci Dzieci Niepenosprawnych oraz z fordoskiej siedziby "Sue Ryder".

Zobacz artyku...


15.11.2015 - Kciuk dla Pierwszej Pomocy

Dziki zaangaowaniu przeszo 150 wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzya z wojewdztwa kujawsko -pomorskiego do naszego Oddziau Okrgowego PCK w Bydgoszczy trafia nagroda w postaci manekina do nauki resuscytacji kreniowo oddechowej...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...Z ogromnym smutkiem przyjlimy wiadomo o mierci Pani Stanisawy Cabaskiej - wieloletniej czonkini Polskiego Czerwonego Krzya, nieocenionej dziaaczki i wolontariuszki z terenu dziaania Gminy Szubin.

Pani Stanisawa Cabaska zwizana bya z Polskim Czerwonym Krzyem od 1960 roku. Przez kilka kadencji bya Prezesem Zarzdu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzya w Szubinie. Po reorganizacji w Stowarzyszeniu dziaaa jako Penomocnik Polskiego Czerwonego Krzya w Szubinie. Podczas swojej 55-letniej dziaalnoci w Stowarzyszeniu penia funkcje Przewodniczcej Rady Rejonowej HDK, Przewodniczcej Wojewdzkiej Rady HDK, Czonka Okrgowej Rady Reprezentantw w Bydgoszczy i Delegata PCK na Zjazd Okrgowy PCK w Bydgoszczy. Bya zaoycielk K PCK dla dorosych, Szkolnych K PCK oraz Modzieowych Klubw HDK PCK.

40 lat pracowaa w subie zdrowia gdzie zwizana bya z honorowym krwiodawstwem. Swoj wiedz w tym zakresie wykorzystaa przy tworzeniu ruchu honorowego krwiodawstwa dziaajcego przy PCK na terenie gminy Szubin. Zawsze wspieraa i koordynowaa akcje zwizane z oddawaniem krwi organizowane przez Kluby HDK PCK oraz szkoy ponadgimnazjalne w ramach Turnieju Moda Krew Ratuje ycie.

Bya inicjatork wielu akcji promujcych zdrowy styl ycia takich jak Olimpiada Promocji Zdrowia, Rajd Rowerowy, Obchody wiatowego Dnia Bez Papierosa oraz wiatowego Dnia HIV/AIDS. Dziki jej wysikom i osobistemu zaangaowaniu w minionych dwch latach na terenie szk podstawowych realizowany by program edukacyjny Chro Dziecice Umiechy.

Wsppracowaa z jednostkami stray poarnej organizujc Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla modzieowych druyn ze szk ponadgimnazjalnych. Pani Stanisawa Cabaska bya wraliwa na potrzeby najuboszych, a przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych. Szczeglnie pamitaa o nich w okresach przedwitecznych organizujc pomoc w ramach akcji: Wielkanoc z PCK, wiatowy Dzie Walki z Godem, Czerwonokrzyska Gwiazdka. Osobicie rozwozia potrzebujcym paczki i upominki.

Pomimo swego dojrzaego wieku bya osob pen energii i modzieczego entuzjazmu, czym zaraaa nowych wolontariuszy i sympatykw Polskiego Czerwonego Krzya. Przez wiele lat wspieraa dziaania Grupy Spoecznych Instruktorw Modzieowych PCK, ktrzy realizowali programy Ratowniczek i Super Wiewirka wrd najmodszych. Koordynowaa pracami w ramach konkursu na teatrzyki szkolne o tematyce czerwonokrzyskiej. Celem tego konkursu byo ksztatowanie wraliwoci na los drugiego czowieka, krzewienie idei Czerwonego Krzya oraz upowszechnianie wartoci humanitarnych i propagowanie idei wolontarystycznej wrd modziey. Efektem zaangaowania Pani Stanisawy byo zajcie I miejsca na szczeblu krajowym przez Szko Podstawow nr 2 z Szubina w V edycji przegldu teatrzykw w 2006 roku.
Propagowaa zagadnienia zwizane z upowszechnianiem Midzynarodowego Prawa Humanitarnego, czego efektem byo uczestnictwo modziey z szubiskich szk w okrgowym konkursie wiedzy o MPH.

Za zasugi na rzecz dziaa i realizacji statutowych celw Polskiego Czerwonego Krzya zostaa uhonorowana:
Odznakami Honorowymi PCK IV, III, II i I stopnia oraz wieloma Medalami okolicznociowymi z okazji obchodzonych jubileuszy PCK i HDK.

Cze Jej Pamici

23.10.2015 - W wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim chronimy dziecice umiechy

W poniedziaek i wtorek 19 i 20 padziernika br. dotara do Bydgoszczy 17-osobowa ekipa...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


21.10.2015 - wiatowy Dzie Walki z Godem

Kujawsko Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy po raz kolejny wczy si do oglnopolskiej kampanii "wiatowego Dnia Walki z Godem"...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


30.9.2015 - Wyprawka dla aka

Kujawsko Pomorski Oddzia Okrgowy PCK w Bydgoszczy zakoczy akcj "Wyprawka dla aka"...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


24.9.2015 - Krwiodawstwo - wczoraj - dzi i jutro

Dnia 19 wrzenia 2015 r. odbyo si spotkanie organizowane przez Zarzd Klubu HDK - PCK przy Urzdzie Miasta w Kruszwicy p.h. "Krwiodawstwo wczoraj-dzi i jutro"...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...
28.7.2015 - Koncert Charytatywny PCK Bydgoszcz - MROZU

Chcesz by biedny ak, wyprawk do szkoy mia, przyjd na koncert,- MROZU bdzie piewa i gra...

Czytaj wicej...


25.6.2015 - Nagroda dla wolontariuszy

"Dziaalno wolontarystyczna w PCK wyprostowaa troch moje ycie i pomoga podj wiele wyborw yciowych"...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


23.6.2015 - Zbieralimy krew

Intermarche i PCK w Bydgoszczy "Zbierao KREW dla Polski" po raz VIII...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


17.6.2015 - Zbieramy krew

Polski Czerwony Krzy i Intermarche "Zbiera KREW dla Polski" VIII edycja...

Czytaj wicej...


25.5.2015 - Szkolenie

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy organizuje ostatnie przed wakacjami szkolenie z opieki nad chorym w domu. Szkolenie odbdzie si 12.06-14.06.br
S jeszcze wolne miejsca. Szkolenie jest bezpatne. Teori oraz zajcia praktyczne prowadzone bd przez lekarza, pielgniark dyplomowan, psychologa oraz pracownika socjalnego.
Serdecznie zapraszamy
25.5.2015 - Godnie y

Od czerwca zaczynamy projekt "Godnie y" wspfinansowany przez Kujawsko-Pomorski Urzd Wojewdzki w Bydgoszczy...

Czytaj wicej...18.5.2015 - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

W sobot 16 maja 2015r. w godzinach od 11,00 do 15,00 mieszkacy Bydgoszczy mogli obserwowa zmagania 10 druyn pierwszej pomocy na miejscach symulowanych wypadkw...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


11.5.2015 - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

XXIII Oglnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy etap okrgowy 16 maja 2015r.

Czytaj wicej...


4.5.2015 - Szkolenie z opieki nad chorym w domu

Przypominamy o organizowanym trzydniowym specjalistycznym szkoleniu z opieki nad chorym w domu...

Czytaj wicej...


22.4.2015 - Urodziny miasta

W rod 22kwietnia 2015r. na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 669 urodzin miasta Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya zosta uhonorowany Medalem Kazimierza Wielkiego. Zaszczytne wyrnienie odbiera Prezes dr Wadysaw Cierpisz z rk Przewodniczcego Rady Miasta Zbigniewa Sobociskiego.

Zobacz zdjcia...


20.4.2015 - XXIII Oglnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - etap rejonowy w Bydgoszczy

W dniu 18.04.2015r. w godzinach od 10 do 14,00 na terenie Zespou Szk Samochodowych w Bydgoszczy odby si etap rejonowy XXIII Oglnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzya...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


16.4.2015 - 1%

Pomaganie jest dziecinnie proste! Zapamitaj ten numerKRSi przeka 1% podatku na ciepe posiki, kolonie i zestawy edukacyjne dla najbardziej potrzebujcych dzieci.Wspieraj Polski Czerwony Krzy!!!

14.4.2015 - Projekty wspfinansowane ze rodkw Urzdu Miasta Bydgoszcz

Projekty wspfinansowane ze rodkw Urzdu Miasta Bydgoszcz w 2015 roku - "W drodze do penoprawnoci" i "Podaruj dzieciom serce"...

Czytaj wicej...10.4.2015 - Chory w domu nie musi by ciarem

W ramach zadania publicznego z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Chory w domu nie musi by ciarem" organizujemy trzydniowe 21-godzinne specjalistyczne szkolenie...

Czytaj wicej...


9.4.2015 - Wybieram Trzewo

Od 1.04.2015 rozpoczlimy realizacj projektu pt: "Wybieram Trzewo", w ramach zadania publicznego Urzdu Miasta Bydgoszczy...

Czytaj wicej...20.3.2015 - XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK - etap okrgowy w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy PCK podaje wyniki etapu okrgowego XXIII edycji Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia, w ktrej wzio udzia 37 uczestnikw laureatw etapw rejonowych z naszego wojewdztwa...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


10.3.2015 - Podzikowania dla straakw

27 lutego w siedzibie Zarzdu Gwnego Polskiego Czerwonego Krzya w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 odbya si Uroczysto podsumowania IX edycji Programu "Straacy w honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorca Krew"...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


2.2.2015 - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Polski Czerwony Krzy Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy wsplnie z Zespoem Szk Samochodowych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziau w XXIII edycji Oglnopolskich Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK...

Czytaj wicej...
Pobierz deklaracj...


2.2.2015 - Szkolimy modzie z zakresu pierwszej pomocy

W drugiej poowie stycznia 2015r. rozpoczlimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy skierowane do uczniw szk gimnazjalnych...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


8.1.2015 - Zaproszenie na kurs

W dniach 31 stycznia 01 lutego 2015r. w siedzibie PCK przy ul. Warmiskiego 10 w Bydgoszczy odbdzie si kurs podstawowy z zakresu udzielania pierwszej pomocy...

Czytaj wicej...