STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


22.12.2017 - Spotkanie wigilijne

W dniu 21.12.2017r. odbyo si uroczyste spotkanie wigilijne dla podopiecznych PCK. Licznie stawili si na nie potrzebujcy, ktrzy dziki naszym hojnym sponsorom mieli szans zje obfit i smaczn straw w przyjaznym otoczeniu. Otrzymali rwnie paczki ywnociowe. Profesjonaln obsug zapewnili nasi wolontariusze, za co bardzo gorco dzikujemy! Podzikowania kierujemy rwnie do sponsorw i darczycw, a zwaszcza:
Cukiernia Sowa
Viando
Prosiaczek
Kokosanka
Skiba

Zobacz zdjcia...


18.12.2017 - XXVI OGLNOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU YCIA PCK etap rejonowy w Bydgoszczy

W dniu 15 grudnia 2017r. w auli Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Bydgoszczy odby si etap rejonowy XXVI Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia, ktra realizowana bya w ramach programu W ZDROWYM CIELE ZDROWA KREW...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


12.12.2017 - Oddajc krew ratuj ycie

Dni Honorowego Dawstwa Krwi s okazj do wyraenia uznania i podzikowania dla ofiarnych i zaangaowanych honorowych dawcw krwi za ich dar, za sta popularyzacj honorowego oddawania krwi. To wanie im wszystkim pragniemy zoy hod za ich wspaniae serce, za bezinteresowno, odwag i ch niesienia pomocy w kadej sytuacji...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


6.12.2017 - Czerwonokrzyska gwiazdka

Wykaz organizowanych uroczystoci w ramach czerwonokrzyskiej gwiazdki PCK w 2017r...

Czytaj wicej...
8.11.2017 - KOMUNIKAT W SPRAWIE LEGITYMACJI ZHDK !!!!

Kujawsko Pomorski Oddzia Okrgowy PCK informuje, e na dzie dzisiejszy nie wznowi wydawania legitymacji ZHDK.

W Ministerstwie Zdrowia nadal trwaj prace nad nowelizacj Rozporzdzenia w sprawie wzorw odznak i legitymacji wydawanych w zwizku z honorowym dawstwem krwi z 11 wrzenia 2017 roku, w ktrym by bd. W zwizku z powyszym czekamy na ogoszenie poprawionego rozporzdzenia w Dzienniku Ustaw.

O terminach odbioru legitymacji ZHDK do wnioskw zoonych w miesicach wrzesie, padziernik , listopad 2017 bdziemy informowa na stronie internetowej KP OO PCK w Bydgoszczy oraz na Facebook-u.

Osoby, ktre do dnia 08. 11. 2017 r. zoyy wnioski o wydanie wkadki do legitymacji ZHDK uprawniajcej do ulg w opatach za usugi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy mog je odebra od dnia 09.11.2017 r. w biurze PCK w Bydgoszczy.
19.10.2017 - Zaproszenie do udziau w XXVI Olimpiadzie

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy modzie do wzicia udziau w XXVI edycji Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia organizowanej przez Polski Czerwony Krzy...

Czytaj wicej...
Pobierz deklaracj (format PDF)...
Pobierz deklaracj (format ODT)...
Pobierz deklaracj (format DOC)...


21.09.2017 - Dziel si umiechem

We wrzeniu 2017 r. rozpocza si V edycja programu "Dziel Si Umiechem". Pierwsze przegldy w ramach akcji ruszyy 18 wrzenia br. i objy dzieci w wybranych szkoach podstawowych w Grudzidzu. W dniu 20 wrzenia br. przegld zosta przeprowadzony w Zespole Szk nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy. Akcj zostay objte dzieci ze Szkoy Podstawowej nr 26, 28 i 37 z Bydgoszczy oraz dzieci ze Szkoy Podstawowej z Nowej Wsi Wielkiej. Ogem z przegldu skorzystao 380 uczniw z klas od pierwszej do szstej. Kolejne przegldy w naszym wojewdztwie bd prowadzone w szkoach na terenie Torunia i Wocawka. W drugim etapie programu rozpoczn si zajcia edukacyjne w wybranych szkoach podstawowych na terenie caej Polski, podczas ktrych najmodsi dowiedz si, jak prawidowo dba o higien jamy ustnej. Zajcia bd trway do koca roku szkolnego 2017/2018.

Akcja przebiegaa bardzo sprawnie dziki gocinnoci dyrekcji Zespou Szk nr 34 oraz opiekunce i czonkom Szkolnego Koa PCK za co im serdecznie dzikujemy.

Wicej informacji znajdziecie na stronach :
http://mojorbit.pl/dziel-sie-usmiechem
http://www.pck.pl/pages,10_300.html
http://stomatologianews.pl/dziel-sie-usmiechem-calej-polsce-ruszaja-bezplatne-przeglady-stomatologiczne-zajecia-szkolach-podstawowych

Zobacz zdjcia...


17.09.2017 - Wyprawka dla aka

Ju 17 raz moglimy bawi si na koncercie "Podaruj Dzieciom Serce", ktry by finaem akcji "Wyprawka dla aka". Podczas wystpu Michaa Szpaka zostay rozdane wyprawki szkolne dla najmodszych bydgoszczan. Umiechy na twarzach dzieci pojawiy si, gdy otrzymay przybory z rk samego piosenkarza. Tak dua ilo wyprawek szkolnych, jakie moglimy rozda dzieciom w tym roku to zasuga hojnoci i dobrego serca mieszkacw naszego miasta. Mogli oni wesprze nasz akcj podczas zbirek w Szkolnych Koach PCK oraz bydgoskich marketach. W tym roku pene plecaki trafiy rwnie do dzieci z rodzin poszkodowanych w trakcie sierpniowej nawanicy z naszego regionu. Niebawem rwnie wspomniane rodziny otrzymaj take rodki sanitarno-higieniczne. Wszystkie te dziaania nie udayby si bez wsparcia sponsorw, darczycw i ludzi dobrej woli. Szczeglne podzikowania kierujemy do nieocenionych wolontariuszy, ktrzy ju od czerwca pracowali w ramach Szkolnych Kolach PCK na rzecz akcji "Wyprawka dla aka".

Zobacz zdjcia...


5.09.2017 - Na ratunek po burzy

We wtorek (05.09.b.r.) spod siedziby Kujawsko Pomorskiego Oddziau Okrgowego PCK w Bydgoszczy wyruszy transport z penymi przyborw szkolnych plecakami dla dzieci z rodzin, ktre poniosy straty w wyniku nawanic, jakie dotkny rejon powiatu tucholskiego i nakielskiego. Dziaania nasze wspara finansowo Rada Pa dziaajca przy Zarzdzie Gwnym Polskiego Czerwonego Krzya, Firma Pentel, pracownicy Firmy HR Team Leader iQor Global Services Poland Sp. z o.o., dziki ktrym moglimy przygotowa wyprawki szkolne dla ogem 60 dzieci z gminy Ksowa , Tucholi, Gostycyna w powiecie tucholskim oraz z gminy Polichno Potulic i Wystpu z powiatu nakielskiego.

Dary dostarczya Grupa Ratownikw PCK wasn karetk i ju zgosia dalsz pomoc poszkodowanym. Wyraamy nadziej, e nasza pomoc w pewnym stopniu zagodzi stres wywoany przez nieoczekiwane zdarzenia atmosferyczne.

Akcja NA RATUNEK PO BURZY nadal trwa i niebawem przygotujemy nastpn parti darw w postaci rodkw sanitarno higienicznych i pampersw , ktre niebawem trafi do rodzin poszkodowanych z w/w gmin.

Zobacz zdjcia...


29.08.2017 - Program "Godnie y"

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy PCK w Bydgoszczy realizuje do koca tego roku program "Godnie y", ktry jest skierowany do grupy 120 osb, w tym bezdomnych i zagroonych bezdomnocia oraz osb niepenosprawnych lub dugotrwale chorych i starszych. W ramach programu zapewniamy ciepe posiki, paczki ywnociowe, jak rwnie w okresie jesienno-zimowym ciep odzie, bielizn, rodki sanitarno-higieniczne oraz medyczne. Rwnie dla osb bezdomnych prowadzone s zajcia z psychologiem oraz spotkania : obchody "wiatowego Dnia Walki z Godem", uroczysta wieczerza wigilijna poczona z wydawaniem zaopatrzenia na czas wit. Osoby niepenosprawne i starsze maj moliwo uczestnictwa w koncercie charytatywnym, organizowanym na podsumowanie akcji "Wyprawka Dla aka", jak i w spotkaniach integracyjnych z okazji "wiatowego Dnia Walki z Godem" i wit Boego Narodzenia. Program realizowany jest w stowce PCK oraz w siedzibie biura PCK w Bydgoszczy, dziki dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego w Bydgoszczy.

28.08.2017 - Pierwsze Wyprawki dla aka zostay wrczone

W miniony pitek czyli 25.08.2017r. na dziedzicu siedziby PCK w Bydgoszczy odbyo si uroczyste wrczenie 200 wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboszych, dzieci niepenosprawnych, a take dla dzieci romskich...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


23.08.2017 - Wyprawka dla aka - Podaruj Dzieciom Serce


Polski Czerwony Krzy Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy w Bydgoszczy tradycyjnie ju od siedemnastu lat jest organizatorem akcji charytatywnej pn. „WYPRAWKA DLA AKA”, ktrej celem jest pomoc rodzinom najuboszym i wyposaenie ich dzieci w wyprawki szkolne, ktre sprawi e godnie rozpoczn nowy rok szkolny.

Majc na uwadze trudn sytuacj wielu rodzin w naszym miecie, a w szczeglnoci matek samotnie wychowujcych dzieci, pomoc pragniemy skierowa do dzieci pochodzcych z tych rodowisk. W ostatnich dniach podjlimy decyzj o rozszerzeniu naszych dziaa i objciu pomoc dzieci z rodzin zamieszkaych na terenach dotknitych nawanic.

W tym roku planujemy przygotowa ok. 500 szt. wyprawek uczniom ze szk podstawowych (II i III klasa) z naszego miasta oraz dzieciom niepenosprawnym bez okrelenia przedziau wiekowego.

Poza tym w ramach realizacji rzdowego Programu integracji spoecznoci romskiej w Polsce na lata 2014-2020 skompletowalimy 100 szt. plecakw z penym wyposaeniem oraz stroje gimnastyczne dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu Bydgoszczy, Koronowa, Inowrocawia i wiecia. Dziaania te podjte zostay dziki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W najbliszy pitek czyli 25.08.2017. w godzinach od 11,00 do 13,00 podczas uroczystego spotkania z okazji rozpoczcia nowego roku szkolnego pierwsze wyprawki trafi ju do 200 dzieci.

Na tym nasze dziaania si nie kocz, poniewa w dniach 08, 09, 10 wrzenia 2017r. w godzinach od 13.00 do 18.00 (pitek) oraz w godzinach 10.00 – 18.00 (sobota i niedziela) planujemy przeprowadzi akcj w bydgoskich marketach, ktra polega bdzie na zbirce artykuw szkolnych przez wolontariuszy PCK.

Kolejna okazja do wrczenia dzieciom wyprawek szkolnych nastpi w dniu 12.09.2017r. o godzinie 18.00, podczas finaowego koncertu charytatywnego „Podaruj Dzieciom Serce”. Wydarzenie to odbdzie si w Hali UCZNICZKA, gdzie w tym roku wystpi znany i lubiany przez rzesz fanw wokalista Micha Szpak wraz ze swoim zespoem.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKACW BYDGOSZCZY DO UDZIAU W AKCJI WYPRAWKA DLA AKA ORAZ W KONCERCIE PODARUJ DZIECIOM SERCE :)


23.08.2017 - Wyprawka dla aka - PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy PCK z dum ogasza, e PGE Grnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przyczyo si do akcji Wyprawka dla aka oraz koncertu wieczcego zbirk art. szkolnych dla potrzebujcych dzieci Podaruj Dzieciom Serce. Dzikujemy w imieniu akw !

23.08.2017 - Wyprawka dla aka - Totalizator Sportowy

Mamy przyjemno poinformowa, e do akcji Wyprawka dla aka oraz koncertu wieczcego zbirk art. szkolnych dla potrzebujcych dzieci Podaruj Dzieciom Serce wczy si TOTALIZATOR SPORTOWY. Dzikujemy w imieniu dzieci!

18.08.2017 - Pomoc dla poszkodowanych

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy PCK w Bydgoszczy apeluje o pomoc finansow dla poszkodowanych z naszego regionu, ktrych gospodarstwa i domy w wyniku ostatniej nawanicy zostay uszkodzone. Kady z nas mg dowiadczy nastpstw tego ywiou. Pommy!!! Wpaty mona dokonywa na konto PCK :

PL16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem BURZA oraz miejscowo, dla ktrej ma by przekazana darowizna.

Zebrane rodki przeznaczymy na pomoc w odbudowie zniszczonych domostw.
14.07.2017 - Dlaczego warto ukoczy Kurs Pierwszej Pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy jest obowizkiem prawnym kadego obywatela, z czego moe nie kady zdaje sobie spraw, dlatego te Polski Czerwony Krzy organizuje szkolenia skierowane do ogu ludnoci...

Czytaj wicej...


12.06.2017 - 14 CZERWCA WIATOWY DZIE KRWIODAWCY

14 czerwca obchodzimy wito tych wszystkich, ktrzy dzielc si z innymi swoj krwi, ratuj ycie drugiemu czowiekowi. To wyjtkowe wito wyjtkowych ludzi!

Czytaj wicej...


3.06.2017 - PIERWSZA POMOC JEST PROSTA dziaalno edukacyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziau Okrgowego PCK w Bydgoszczy

Na terenie Bydgoszczy i okolic od wielu lat realizowany jest program edukacyjny pod tytuem "PIERWSZA POMOC JEST PROSTA". W ramach tej inicjatywy prowadzone s bezpatne szkolenia dla modziey w szkoach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


3.06.2017 - Podaruj dzieciom serce

Polski Czerwony Krzy- Oddzia Okrgowy w Bydgoszczy pragnie poinformowa o kolejnej, XVII edycji oglnopolskiej akcji "Podaruj Dzieciom Serce", ktrej celem jest wyrwnanie szans, wzmocnienie samooceny oraz motywacji do aktywnego uczestnictwa w zajciach szkolnych...

Czytaj wicej...


22.05.2017 - XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W dniu 20 maja 2017r. odby si etap okrgowy XXV OGLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYA w Bydgoszczy...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


9.05.2017 - W Drodze do Penosprawnoci

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy pragnie poinformowa o kontynuacji programu "W Drodze do Penosprawnoci".

Czytaj wicej...


27.04.2017 - Chory w domu nie musi by ciarem

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy pragnie poinformowa o otrzymaniu dotacji z Urzdu Miasta Bydgoszczy na realizacj projektu pn. "Chory w domu nie musi by ciarem.
Celem projektu jest poprawa jakoci opieki czonkw rodzin, opiekunw oraz wolontariuszy nad osobami przewlekle chorymi i niepenosprawnymi.
Jeli opiekujesz si osob przewlekle chor/niepenosprawn/wymagajc opieki terminalnej i potrzebujesz porady od wykwalifikowanej kadry medycznej to szkolenie jest wanie dla Ciebie!

Data rozpoczcia i zakoczenia szkolenia: 26.05.2017-28.05.2017
Liczba miejsc: 15
Czas trwania: 21- godzinne (w kady dzie po 7 godzin)

Serdecznie zapraszamy!
24.04.2017 - XXV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

W minion sobot na terenie Zespou Szk Budowlanych w Bydgoszczy odby si etap rejonowy XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzya, ktry by objty Patronem Honorowym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafaa Bruskiego...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...12.04.2017 - Spotkanie integracyjne dla dzieci w hotelu City

Dziki dofinansowaniu z fundacji PGE "Energia z Serca", gocinnoci hotelu City w Bydgoszczy, hojnym mieszkacom naszego miasta oraz uczynnym wolontariuszom, Polski Czerwony Krzy mg zorganizowa w minion niedziel spotkanie integracyjne dla 60-ciu dzieci niepenosprawnych i dzieci z rodzin najuboszych. Oprcz poczstunku najmodsi brali udzia w konkursach, quizach oraz wsplnie wykonay wielkoformatow pisank oraz wielkanocnego kurczaczka. Nasi milusiscy, z pomoc wielkanocnego zajczka, mogli nauczy si tolerancji, pomocy innym oraz najwaniejszego kady z nas uwielbia wielkanocne zajczki!

Zobacz zdjcia...


6.04.2017 - XIII Szachowe Mistrzostwa Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 1 kwietnia 2017 roku w Ostaszewie, odbyy si XIII Szachowe Mistrzostwa Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego Honorowych Dawcw Krwi PCK. Do rywalizacji przystpio 23 zawodnikw...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


31.03.2017 - Doywianie podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w formie posikw jednodaniowych

W ramach realizowanego projektu pn. "Doywianie podopiecznych MOPS w Bydgoszczy w formie posikw jednodaniowych" udzielilimy pomocy w I kwartale 2017 stowce PCK dla 36 podopiecznych kierowanych przez Rejonowe Orodki Pomocy Spoecznej w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym wydalimy 2116 porcji posikw jednodaniowych.
27.03.2017 - XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK

W ramach programu "W ZDROWYM CIELE ZDROWA KREW" w dniu 24 marca br. na terenie Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Bydgoszczy odby si etap okrgowy XXV edycji Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


22.03.2017 - W zdrowym ciele zdrowa krew

W ramach realizowanego programu pod hasem W ZDROWYM CIELE-ZDROWA KREW w dniach od 14 do 21 marca 2017r. w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiego Oddziau Okrgowego...

Czytaj wicej...


2.03.2017 - Szachowe mistrzostwa

Komunikat XIII Mistrzostw wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego honorowych dawcw krwi PCK w szachach...

Czytaj wicej...


2.03.2017 - W zdrowym ciele zdrowa krew

Kujawsko - Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy informuje, e od 05 stycznia 2017r. do 20 grudnia 2017r. realizowany bdzie program pod tytuem "W ZDROWYM CIELE - ZDROWA KREW"...

Czytaj wicej...


1.03.2017 - Wielkanocne niadanie

W ramach spotka witecznych Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy pragniemy poinformowa o organizowanym Spotkaniu Wielkanocnym dla dzieci niepenosprawnych i dzieci z rodzin najuboszych, ktre odbdzie si w Hotelu City 09.04.2017 o godzinie 11...

Czytaj wicej...


26.02.2017 - Krew od logistykw

15.02.2017 r. Bydgoszcz. Z inicjatywy Zarzdu Klubu HDK "LOGISTYCY" Bydgoszcz przeprowadzono kolejn ju edycj tego szlachetnego przedsiwzicia...

Czytaj wicej...
Zobacz zdjcia...


11.02.2017 - XXV Oglnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Polski Czerwony Krzy Kujawsko - Pomorski Oddzia Okrgowy wsplnie z Zespoem Szk Budowlanych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziau w etapie rejonowym XXV edycji Oglnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK...

Czytaj wicej...
Pobierz deklaracj (format PDF)...
Pobierz deklaracj (format ODT)...