STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Honorowe krwiodawstwo


"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK, Krajowa Rada HDK.

Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi - szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy.Krwiodawstwo


... zwykle definiowane jest jako akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej) lub do produkcji preparatów krwiopochodnych. Można jednak rozumieć jako działanie wynikające z najprostszego odruchu serca – ratowanie życia anonimowych chorych i ofiar wypadków.


¦wiadomość wielu ludzi, że tylko oni sami mogą podarować służbie zdrowia jedyny w swoim rodzaju, niezastąpiony i niezwykle cenny lek, sprawiła, że w minionym wieku zaistniał ruch ludzi dobrej woli, chcących zrobić coś bezinteresownie dla dobra innych. Tym samym zaprzeczyli oni szerzącemu się wówczas poglądowi o szerzącej się znieczulicy społecznej, „epidemii egoizmu”, wyłącznej koncentracji na dobrach materialnych. Dziś słyszymy o tym równie często, a wciąż spotykamy wielu altruistów. Obecność wśród nich licznej grupy ludzi młodych – uczniów, studentów czy osób rozpoczynających dopiero pracę zawodową – jest doskonałym dowodem na niesłuszność teorii o braku ideałów, uczuć wyższych oraz skłonności do poświęceń.


Krwiodawstwo jest przecież wyrazem szczególnie wyrażonej bezinteresownej miłości bliźniego, przejawem solidarności społecznej – tym cenniejszej, że nie wyłącznie deklaratywnej a potwierdzonej bardzo konkretnym działaniem.


KRWIODAWSTWO, TO RUCH LUDZI TAKICH JAK TY!

Krwiodawca


Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację „Honorowego Dawcy Krwi”. Wydaje ją odpowiednia jednostka publicznej służby krwi. To jednak tylko formalne określenie. Jego prawdziwy sens jest dużo głębszy.


Krwiodawca to człowiek o większej niż przeciętna wrażliwości na sprawy ludzkie, skłonny do bezinteresownego działania na rzecz nawet nieznanego chorego czy ofiary wypadku.
Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca z dużego zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życia ludzkiego przez podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew. To altruista, stawiający sobie za cel pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom przyjaciołom – czasem, jak wykazują liczne przypadki, także sobie samemu.


Honorowy dawca krwi to człowiek, taki jak Ty, kiedy podejmie decyzję o podzieleniu się cząstką siebie z innymi.


Oddawaniu krwi często towarzyszy odczucie, że ten cenny dar uratuje komuś życie. Czując przepływ kolejnych mililitrów tego życiodajnego płynu z Twojej żyły do specjalnego worka możesz mieć świadomość, że dzięki Tobie ktoś inny zyskuje szansę na wiele pięknych chwil, przeżyć, doznań. Być może zyskuje szansę bezinteresownego zrobienia czegoś dla innych ludzi. Najczęściej nie wiesz kim jest osoba, która otrzyma Twoją krew. Możesz być jednak pewien, że jest czyjąś matką, babcią lub siostrą, czyimś ojcem, dziadkiem lub bratem, czyjąś przyjaciółką lub przyjacielem. Jest dokładnie tak, jak z każdym krwiodawcą, który nie zna ani Ciebie, ani Twoich bliskich, a przecież każdy z nas może stać się biorcą. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi z wpisem do dokumentu, morfologia, badania wirusologiczne). Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. U niewielkiej ilości dawców (ok.2,5%) mogą wystąpić krótkotrwałe, zwykle zawroty głowy. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Poza tym, nim zakwalifikujemy kogoś jako dawcę, musi on u nas przejść badania lekarskie i laboratoryjne. Musimy mieć pewność, że jego krew będzie bezpieczna dla biorcy.


Po oddaniu krwi pełnej lub preparatu otrzymasz ekwiwalent o równowartości 4.500 kcal (czekolada). Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy! (nieobecność usprawiedliwiona). Należy tylko pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia.