STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Gwiazdka integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych”


  1. Opis projektu

Gwiazdkowe spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych organizowane jest co roku w Hotelu City w Bydgoszczy. Uczestniczą w niej dzieci niepełnosprawne oraz dzieci
z rodzin najuboższych naszego miasta. Spotkania integracyjne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Poza częścią rozrywkową są jedną z form nawiązania kontaktów i przyjaźni z innymi dziećmi. Spotkania takie umożliwiają czerpanie radości ze wspólnej zabawy, wzmacnianie wiary we własne możliwości, przełamywania barier. Rekrutację dzieci na gwiazdkę przeprowadzamy na indywidualne prośby rodziców. Na gwiazdkę oprócz poczęstunku, paczek ze słodyczami dzieci bawią się w towarzystwie Mikołaja, biorą udział w konkursach, quizach. Spędzają ten czas w miłej, świątecznej i rodzinnej atmosferze.


  1. Dla kogo przeznaczony jest projekt

Gwiazdka Integracyjna jest adresowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z bydgoskich szkół specjalnych.


  1. Cele projektu

- Rozwój umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, relacji interpersonalnych, komunikacji językowe.

- Umożliwienie dzieciom nawiązywania nowych znajomości.

- Wyjście z izolacji.