STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


W DRODZE DO PEŁNOSPRAWNO¦CI”

  1. Opis projektu

Program ma na celu przyspieszenie procesu aktywizacji społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu - oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji do życia
w społeczeństwie. Zadanie to wspiera przedsięwzięcia zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności i jest skierowane do osób chorych, niepełnosprawnych fizycznie, po wypadkach, urazach, po długotrwałej chorobie – mieszkańców Bydgoszczy. Bardzo istotnym elementem procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest szybkie i adekwatne w zależności od potrzeb zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze. Realizacja tego zadania umożliwia korzystanie z różnorodnego sprzętu rehabilitacyjnego codziennego użytku w wypożyczalni PCK. Wpływa to korzystnie na poprawę stanu emocjonalnego i psychicznego chorych oraz na postępy rehabilitacji społecznej tych osób,
a tym samym na ich szybszy powrót do normalności i sprawności oraz aktywności
i uczestnictwa w życiu społecznym. Ponadto członkowie rodzin wypożyczający sprzęt dla swojego chorego otrzymują fachowe porady w zakresie pielęgnacji i opieki nad chorym, niepełnosprawnym w domu. Porad takich udziela fachowy personel (pielęgniarka dyplomowana – wykładowca kursów opieki nad chorym w domu i kursów I-szej pomocy, zatrudniona w projekcie jako wolontariusz).

  1. Dla kogo jest przeznaczony projekt

Adresatami zadania są osoby po przebytych chorobach powodujących czasową niepełnosprawność, osoby po wypadkach komunikacyjnych, urazach, osoby niepełnosprawne, chorzy w różnym przedziale wiekowym.

  1. Cele projektu

Celem projektu jest zaopatrzenie osób chorych, niepełnosprawnych, po wypadkach drogowych w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i rozpoczęcie w krótkim czasie rehabilitacji.

  1. Wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

W naszej wypożyczalni, z której mogą korzystać osoby potrzebujące z Bydgoszczy i województwa posiadamy następujący sprzęt : łóżko rehabilitacyjne na pilot z wysięgnikiem, materac przeciwodleżynowy, materac przeciwodleżynowy pneumatyczny rurowy, stolik przy łóżkowy, taboret pod prysznic, siodełko do wanny, balkonik rehabilitacyjny aluminiowy, balkonik ułatwiający wstawanie stały do pionizacji pacjentów, dysk stabilizujący – poduszka do masażu, kule rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, steper itp.

  1. Warunki korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

1) Sprzęt wydaje się na wniosek lekarza lub na prośbę osoby zainteresowanej czy rodziny chorego na podstawie prośby i dodatkowego dokumentu, np. wypis ze szpitala, przedstawionej dokumentacji historii choroby.

2) Przyjmuje się ogólną zasadę wydawania sprzętu na okres, do czasu pozyskania tego sprzętu we właściwej jednostce do tego przeznaczonej. Jednakże okres ten nie może być dłuższy jak 6 miesięcy. Po tym okresie sprzęt powinien zostać zwrócony w dobrym stanie do Punktu, z którego został pobrany. W przypadku przedłużenia okresu użytkowania sprzętu należy przedstawić pisemny wniosek.

3) W przypadku uszkodzenia sprzętu – naprawa w gestii użytkownika.

4) Do odbioru sprzętu upoważniona jest:

- osoba zainteresowana,

- najbliższa rodzina,

- osoba upoważniona przez chorego.

W/w osoby ponoszą odpowiedzialność za pobrany sprzęt.

5) Osoba zainteresowana wpłaca kaucję, którą przy zwrocie sprzętu (nieuszkodzonego) otrzymuje zwrot, i tak w przypadku:

- wózka inwalidzkiego kaucja wynosi 100,00

- łóżka rehabilitacyjnego - 150,00

- balkoniki, chodziki - 50,00

- kule - 20,00

- steper - 100,00

6) Z każdą osobą wypożyczającą sprzęt podpisywana jest „umowa-życzenie”.