STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Wyprawka Dla Żaka”

PODARUJ DZECIOM SERCE  1. Opis projektu

Początek każdego roku szkolnego to dla dzieci szczególnie radosne wydarzenie, wiele dziewcząt i chłopców idzie do szkoły po raz pierwszy, inni spotykają się po wakacjach pełni emocji i nowych wrażeń. Zdarza się często, że ta radość nie może być pełna. Jest bowiem
w Bydgoszczy wiele rodzin bardzo biednych, dla których wyposażenie dzieci w przybory szkolne jest zbyt dużym obciążeniem. Dlatego też Polski Czerwony Krzyż – Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy co roku prowadzi ogólnopolską akcję charytatywną „Wyprawka dla Żaka”, której celem jest zbiórka artykułów szkolnych i obdarowanie nimi dzieci z rodzin najuboższych i dzieci niepełnosprawnych naszego miasta i województwa. W ten sposób rok rocznie wyposażamy ok. 600, a w województwie ok.1.500 biednych dzieci - w niezbędne artykuły szkolne typu: zeszyty, piórniki, kredki, farbki, bloki rysunkowe, długopisy, plecaki itp. Nasze działania co roku swoim honorowym patronatem obejmuje Prezydent Miasta Bydgoszczy, zaś patronatem medialnym Radio ESKA, TVP Bydgoszcz i prasowym Express Bydgoski. Podsumowaniem corocznej akcji „Wyprawka dla Żaka” jest koncert „PODARUJ DZIECIOM SERCE”, na którym występuje gwiazda muzyczna. W ciągu kilku lat gościliśmy już tak znakomitych muzyków jak: Anna Rusowicz, WEEKEND, Kamil Bednarek, MROZU, MARGARET. Na koncercie wręczamy również dzieciom niepełnosprawnym plecaki wyposażone w artykuły szkolne.

  1. Dla kogo jest przeznaczony projekt

Adresatami projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjów ze szkół specjalnych w Bydgoszczy oraz dzieci pochodzące
z rodzin najuboższych, żyjących w ubóstwie w przedziale wiekowym od 8 do 15 lat.

  1. Cele projektu:

- Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieciom z rodzin borykających się
z problemami materialnymi poprzez wyposażenie ich w niezbędne artykuły szkolne potrzebne do nauki.

- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym – wyjście z izolacji poprzez organizacje dla nich imprezy kulturalno – integracyjnej.

- Kształtowanie tolerancji i oswajanie dzieci z rzeczywistością – przez uczestnictw w życiu kulturalnym.

- Pomoc uczestnikom programu w zaakceptowaniu siebie i podniesienie w nich poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły, pokonanie wstydu (wystąpienie na scenie po odbiór wyprawki), wzmocnienie więzi między dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
a młodzieżą zdrową, poprzez nawiązywanie kontaktów, przyjaźni, wspólne wyrażanie emocji podczas koncertu.