STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Polski Czerwony Krzyż od blisko trzydziestu lat organizuje Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Każdego roku w całej Polsce drużyny ze szkół ponadpodstawowych rywalizują o tytuł Mistrza Pierwszej Pomocy. Podczas zawodów zawodnicy udzielają pierwszej pomocy podczas zaaranżowanych scenek, wykazują się wiedzą dotyczącą Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, a także rozwiązują test z pierwszej pomocy.

CO ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH?

W Mistrzostwach biorą udział pięcioosobowe reprezentacje szkół ponadpodstawowych. Z tego względu wymagana jest zgoda dyrektora placówki na udział młodzieży w zawodach. Drużyna musi także posiadać swojego opiekuna. Zwykle jest nim jeden z nauczycieli danej szkoły. Rola opiekuna jest niezwykle istotna - to on buduje zespół i czuwa nad przygotowaniem młodzieży do zawodów. Zgłoszenie do udziału w Mistrzostwach należy przesłać do odpowiedniego oddziału PCK korzystając z druków zamieszczonych poniżej. Szkoły z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 lutego 2021 r.

KIEDY ODBĘDĄ SIĘ MISTRZOSTWA?

W roku szkolnym 2020/2021 w kwietniu odbędzie się etap rejonowy Mistrzostw. Laureaci etapów rejonowych spotkają się w maju rywalizując w ramach etapu okręgowego. Najlepsza drużyna z naszego województwa będzie reprezentowała kujawsko-pomorskie na etapie centralnym, który zwykle odbywa się w miesiącu czerwcu.

SŁUŻYMY POMOCĄ

Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w Mistrzostwach zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy w przygotowaniu do udziału w zawodach oraz udzielimy praktycznych wskazówek, które pomogą zaplanować proces przygotowania zespołu do Mistrzostw. Tel. 52 322 55 68 / e-mail: bydgoszcz.szkolenia@pck.pl


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie rodziców
Formularz oceny zespołu
Karta oceny
Karta protestu
Sprawozdanie z Mistrzostw
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku – osoba pełnoletnia