STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Kursy pierwszej pomocy PCK prowadzone są w oparciu o wytyczne Czerwonego Krzyża oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Uczestnikom naszych szkoleń przekazujemy aktualną wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy, a podczas ćwiczeń kształtujemy umiejętność praktycznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Każdy uczestnik otrzymuje dwujęzyczne imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby indywidualne, firmy oraz grupy zorganizowane.

Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Kurs Podstawowy jest realizowany w ciągu dwóch dni. Trwa 16 godzin dydaktycznych, dzięki czemu uczestnicy szkolenia bardzo dużo czasu przeznaczają na zajęcia praktyczne. Kurs organizowany jest w grupach liczących do 20 osób i jest certyfikowany przez Europejskie Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Program kursu 16-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ocena stanu poszkodowanego.

 2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 3. Postępowanie w przypadku braku oddechu.

 4. Postępowanie w przypadku urazów:

 • amputacje
 • zmiażdżenia
 • rany
 • krwotoki
 • oparzenia
 • urazy kostno-stawowe
 • urazy głowy i kręgosłupa
 1. Postępowanie w przypadku nagłych stanów:

 • omdlenie
 • drgawki
 • ból w klatce piersiowej
 • zadławienie
 1. Ewakuacja poszkodowanego.


Bazowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Kurs bazowy trwa 8 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu jednego dnia; organizowany jest w grupach liczących do 20 osób. Jest alternatywą dla osób, firm i instytucji, które nie decydują się na kurs Podstawowy, ale chcą nabyć wiedzę zbliżoną do tej, która jest przekazywana na szkoleniu 16-godzinnym.

Program kursu 8-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ocena stanu poszkodowanego.

 2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 3. Postępowanie w przypadku braku oddechu.

 4. Postępowanie w przypadku urazów:

 • rany
 • krwotoki
 • oparzenia
 • urazy kostno-stawowe
 • urazy głowy i kręgosłupa
 1. Postępowanie w przypadku nagłych stanów:

 • omdlenie
 • drgawki
 • ból w klatce piersiowej
 • zadławienie
 1. Ewakuacja poszkodowanego.


Elementarny Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Polski Czerwony Krzyż proponuje osobom, firmom i instytucjom, które z różnych powodów nie są zainteresowane kursem Podstawowym zorganizowanie Elementarnego kursu pierwszej pomocy. Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia; organizowany jest w grupach liczących do 30 osób.

Program kursu 5-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ocena stanu poszkodowanego.

 2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 3. Postępowanie w przypadku braku oddechu.

 4. Opatrywanie ran i krwotoków.

 5. Opatrywanie złamań.

 6. Pierwsza pomoc w oparzeniach.


JAK SIĘ ZAPISAĆ

Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 52 322 55 68.
Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji o naszych szkoleniach.

Osoby indywidualne prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego z obu stron druku FORMULARZ UCZESTNIKA KURSU.

Firmy i instytucje prosimy o wypełnienie i przesłanie druku ZLECENIE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI.

Dokumenty zgłoszeniowe można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK, ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz

Istnieje także możliwość przesłania skanów dokumentów zgłoszeniowych na adres bydgoszcz.szkolenia@pck.pl