STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


RATOWNICTWOPolski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Znaczącą pomoc otrzymywał ze strony amerykańskiego, brytyjskiego czy francuskiego Czerwonego Krzyża.

W latach 30. na Śląsku działał Związek Drużyn Ratowniczych, a w wielu rejonach kraju Grupy Ratownicze. Grupy prowadziły takie działania, jak: tworzenie posterunków drogowych, pokazy sprawności czy program pogotowia sanitarnego. Ciekawą formą pozyskiwania środków na działalność było odpłatne wyposażanie apteczek pierwszej pomocy. Pod znakiem czerwonego krzyża na Lubelszczyźnie zapoczątkowano lotnictwo sanitarne.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej PCK reorganizuje struktury ratownictwa na sekcje ratowniczo-sanitarne. Wdrażany jest regulamin, standard wyposażenia i umundurowania, a hasłem stają się słowa: PCK czuwa, chroni i ratuje.

Blisko 80 lat później powstają zalążki nowoczesnego ratownictwa PCK. W Bielsku-Białej, potem w Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Warszawie rozwijają się Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK. Wysokiej klasy sprzęt ratunkowy, świetnie wyszkoleni ratownicy - wśród nich wielu strażaków, lekarzy czy policjantów. Biorą udział we wspólnych ćwiczeniach zgrywających, zawodach pierwszej pomocy czy akcjach specjalnych. Na międzynarodowych ćwiczeniach NATO "FIELDEX-96" na Ukrainie polska reprezentacja GRS zdobywa uznanie za najlepsze przygotowanie sprzętowe i wszechstronne wyszkolenie Ratowników PCK.

Równolegle w wielu rejonach kraju powstają i organizują się mniejsze Grupy Ratownictwa. Działalność czerwonokrzyska, pierwsza pomoc czy działania kryzysowe uzupełniają działalność ratowniczą grup. Pod koniec lat 90 wiele Grup Ratownictwa PCK bierze udział w akcji ratunkowej powodzian we Wrocławiu, a także niesie pomoc na gruzach bloku mieszkalnego w Gdańsku.

Obecnie w Polsce działa 20 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa PCK, Grup Ratownictwa Medycznego PCK oraz Grup Ratownictwa Specjalistycznego PCK. Wśród nich są także Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz oraz Grupa Ratownictwa PCK Toruń.