STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓWXXV OGLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK – 22 kwietnia 2017r. etap rejonowy w Bydgoszczy

na terenie Zespou Szk Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18.Polski Czerwony Krzy Kujawsko - Pomorski Oddzia Okrgowy wsplnie z Zespoem Szk Budowlanych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziau w etapie rejonowym XXV edycji Oglnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.


Mistrzostwa zostay objte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafaa Bruskiego.


Gwnym celem organizatorw jest propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wrd caego spoeczestwa, a szczeglnie wrd modziey szk ponadgimnazjalnych.


Mistrzostwa przebiegaj zgodnie z obowizujcym regulaminem i mog w nich uczestniczy 5 – osobowe zespoy pierwszej pomocy ( minimalny wiek ukoczone 16 lat), ktre bd reprezentoway szko. Szczegy mona znale na stronie internetowej

http://www.pck.pl/media/repository/pliki/pp/regulamin.pdf .


Termin etapu rejonowego w Bydgoszczy zaplanowalimy na dzie 22 kwietnia 2017r. od godziny 10,00 do okoo 15,00, dlatego te do dnia 17 marca br. prosimy o nadsyanie (wg zaczonego wzoru) deklaracji udziau w Mistrzostwach.


Wszystkim zainteresowanym deklarujemy pomoc w przygotowaniu zawodnikw do Mistrzostw umoliwiajc im przeprowadzenie wicze na fantomie (w naszej siedzibie). Szkoy, ktre s zainteresowane nasz ofert prosimy o telefoniczne uzgadnianie spotka tel. 3225568 we. 25Zapraszamy


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: