STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


KOMUNIKAT XIII MISTRZOSTW WOJEWDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
HONOROWYCH DAWCW KRWI PCK W SZACHACH


OSTASZEWO, 1 KWIETNIA 2017 ROK

CEL IMPREZY:
- wyonienie indywidualnego i druynowego Mistrza Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego HDK

w szachach na 2017 r.,
- inicjowanie czynnego wypoczynku Honorowych Dawcw Krwi PCK,
- nawizywanie kontaktw i wizi koleeskich pomidzy Honorowymi Dawcami Krwi PCK,
- popularyzacja rozrywek umysowych wrd rzeszy krwiodawcw z wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego,
ORGANIZATOR:
Klub Honorowych Dawcw Krwi PCK w Ostaszewie.
TERMIN I MIEJSCE:
1 kwietnia 2017 r. godz. 12 00 w wietlicy Wiejskiej w Ostaszewie, 87-148 ysomice powiat Toru.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rozgrywkach moe uczestniczy kady Honorowy Dawca Krwi, ktry odda honorowo minimum

3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sdziemu zawodw przy potwierdzeniu udziau w imprezie

w dniu 1 kwietnia legitymacji Honorowego Dawcy Krwi jest obowizkowe) zrzeszony w klubie

lub te niezrzeszony w adnym klubie.
W skad druyny mog wej trzej reprezentanci klubu HDK (kady klub moe wystawi tylko jedn reprezentacj skadajc si z trzech zawodnikw podajc skad przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chccy gra s klasyfikowani wycznie indywidualnie – wyjtkiem jest gospodarz mistrzostw, ktry ma prawo wystawi dwie reprezentacje).
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany system szwajcarskim opartym na rankingu (kojarzenie komputerowe)

na dystansie 7 rund, tempem 15 minut dla zawodnika na ca parti. Punktacja pomocnicza zostanie

podana na odprawie technicznej.
ZGOSZENIA:
- telefonicznie: Czesaw Karasiewicz - telefon komrkowy: 669 757 646 telefon domowy: 607 795 871
- listownie: Czesaw Karasiewicz, Ostaszewo 51/5 , 87-148 ysomice pow. Toru
- poprzez stron internetow mistrzostw:
www.hdkpckostaszewo.republika.pl
- przez e-mail na adres:
czeka@op.pl
- zgoszenia naley przesa najpniej do dnia: 30 marca 2017 roku
NAGRODY:
- puchary dla zdobywcw trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i zwyciskiej druyny,
- organizator przewiduje te ufundowanie nagrd rzeczowych dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej
USTALENIA KOCOWE:
- organizator nie ubezpiecza uczestnikw (obowizek ten spoczywa na uczestnikach imprezy)
- organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wyrzdzone przez uczestnikw
- podczas imprezy obowizuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCW KRWI PCK W SZACHACH wraz z zacznikami dostpny na stronie internetowej mistrzostw:
www.szachyhdk.prv.pl
- w turnieju obowizuj aktualne przepisy gry FIDE oraz zapisy Kodeksu Szachowego 2002

z pniejszymi zmianami
- ostateczna interpretacja komunikatu naley do organizatora mistrzostw
- krwiodawcy posiadajcy zegary szachowe lub szachy turniejowe proszeni s o ich dostarczenia w dniu zawodw
- wicej informacji na temat imprezy udzielaj: Czesaw Karasiewicz

telefon komrkowy: 669 757 646 lub, telefon domowy: 607 795 871
INFORMACJA DODATKOWA.

Na turnieju z krwiodawcami bd grali zawodnicy z terenu Gminy ysomice,

o Mistrzostwo Gminy Seniorw i Juniorw.


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: