STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


KOMUNIKAT XIII MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH


OSTASZEWO, 1 KWIETNIA 2017 ROK

CEL IMPREZY:
- wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK

w szachach na 2017 r.,
- inicjowanie czynnego wypoczynku Honorowych Dawców Krwi PCK,
- nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy Honorowymi Dawcami Krwi PCK,
- popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z województwa Kujawsko-Pomorskiego,
ORGANIZATOR:
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie.
TERMIN I MIEJSCE:
1 kwietnia 2017 r. godz. 12 00 w Świetlicy Wiejskiej w Ostaszewie, 87-148 Łysomice powiat Toruń.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rozgrywkach może uczestniczyć każdy Honorowy Dawca Krwi, który oddał honorowo minimum

3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie

w dniu 1 kwietnia legitymacji Honorowego Dawcy Krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie

lub też niezrzeszony w żadnym klubie.
W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci klubu HDK (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie – wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany system szwajcarskim opartym na rankingu (kojarzenie komputerowe)

na dystansie 7 rund, tempem 15 minut dla zawodnika na całą partię. Punktacja pomocnicza zostanie

podana na odprawie technicznej.
ZGŁOSZENIA:
- telefonicznie: Czesław Karasiewicz - telefon komórkowy: 669 757 646 telefon domowy: 607 795 871
- listownie: Czesław Karasiewicz, Ostaszewo 51/5 , 87-148 Łysomice pow. Toruń
- poprzez stronę internetową mistrzostw:
www.hdkpckostaszewo.republika.pl
- przez e-mail na adres:
czeka@op.pl
- zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia: 30 marca 2017 roku
NAGRODY:
- puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i zwycięskiej drużyny,
- organizator przewiduje też ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej
USTALENIA KOŃCOWE:
- organizator nie ubezpiecza uczestników (obowiązek ten spoczywa na uczestnikach imprezy)
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników
- podczas imprezy obowiązuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej mistrzostw:
www.szachyhdk.prv.pl
- w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz zapisy Kodeksu Szachowego 2002

z późniejszymi zmianami
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw
- krwiodawcy posiadający zegary szachowe lub szachy turniejowe proszeni są o ich dostarczenia w dniu zawodów
- więcej informacji na temat imprezy udzielają: Czesław Karasiewicz

telefon komórkowy: 669 757 646 lub, telefon domowy: 607 795 871
INFORMACJA DODATKOWA.

Na turnieju z krwiodawcami będą grali zawodnicy z terenu Gminy Łysomice,

o Mistrzostwo Gminy Seniorów i Juniorów.

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: