STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓWW ramach realizowanego programu pod hasłem W ZDROWYM CIELE-ZDROWA KREW

dniach od 14 do 21 marca 2017r. w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiego Oddziału

Okręgowego PCK pracowała Komisja Konkursowa w składzie :


Maciej Borowiecki – przedstawiciel PSSE w Bydgoszczy

Maria Wolska – członek Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

Bożena Lewandowska – pielęgniarka, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego OO PCK

Beata Stasiewska – specjalista do spraw organizacyjnych, pracownik PCK

Elżbieta Marcinkowska- specjalista do spraw promocji zdrowia, pracownik PCK

Zadaniem ww. Komisji było dokonanie oceny dokumentacji prezentującej działania promujące

zdrowy styl życia podejmowane przez finalistów etapów rejonowych XXV Ogólnopolskiej

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanych w 11 oddziałach PCK

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ogółem na konkurs wpłynęło 20 prac z grupy gimnazjalnej i 22 prace z grupy ponadgimnazjalnej.


Wszystkie prace zostały wnikliwie przeanalizowane i ocenione zgodnie z obowiązującymi

kryteriami określonymi w regulaminie konkursu. Wyniki uzyskane przez zawodników będą

dodane do punktów uzyskanych na teście teoretycznym, który będzie częścią finałową

etapu okręgowego Olimpiady i odbędzie się w dniu 24 marca br. na terenie Zespołu

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy od godziny 11,00 do około 15,00.


Laureaci tej części Olimpiady będą reprezentowali nasze województwo w etapie krajowym,

który odbędzie się w dniach 25 -27 maja br. w Warszawie.


Miło nam jest poinformować, że etap okręgowy w naszym województwie objęty jest

honorowym patronatem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Ponadto patronat nad całą Olimpiadą zgodzili się objąć: Minister Edukacji Narodowej,

Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor

Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

(który dla laureata kat. ponadgimnazjalnej przekazał indeks na wybrany kierunek

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Partnerem Olimpiady

jest Coca-Cola HBC Polska, a w Bydgoszczy Państwowa Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna.

Działania współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko-Pomorskiego.

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: