STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓWW ramach realizowanego programu pod hasem W ZDROWYM CIELE-ZDROWA KREW

dniach od 14 do 21 marca 2017r. w siedzibie biura Kujawsko-Pomorskiego Oddziau

Okrgowego PCK pracowaa Komisja Konkursowa w skadzie :


Maciej Borowiecki – przedstawiciel PSSE w Bydgoszczy

Maria Wolska – czonek Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Oddziau Okrgowego PCK

Boena Lewandowska – pielgniarka, czonek Zarzdu Kujawsko-Pomorskiego OO PCK

Beata Stasiewska – specjalista do spraw organizacyjnych, pracownik PCK

Elbieta Marcinkowska- specjalista do spraw promocji zdrowia, pracownik PCK

Zadaniem ww. Komisji byo dokonanie oceny dokumentacji prezentujcej dziaania promujce

zdrowy styl ycia podejmowane przez finalistw etapw rejonowych XXV Oglnopolskiej

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia organizowanych w 11 oddziaach PCK

na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego.

Ogem na konkurs wpyno 20 prac z grupy gimnazjalnej i 22 prace z grupy ponadgimnazjalnej.


Wszystkie prace zostay wnikliwie przeanalizowane i ocenione zgodnie z obowizujcymi

kryteriami okrelonymi w regulaminie konkursu. Wyniki uzyskane przez zawodnikw bd

dodane do punktw uzyskanych na tecie teoretycznym, ktry bdzie czci finaow

etapu okrgowego Olimpiady i odbdzie si w dniu 24 marca br. na terenie Zespou

Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Bydgoszczy od godziny 11,00 do okoo 15,00.


Laureaci tej czci Olimpiady bd reprezentowali nasze wojewdztwo w etapie krajowym,

ktry odbdzie si w dniach 25 -27 maja br. w Warszawie.


Mio nam jest poinformowa, e etap okrgowy w naszym wojewdztwie objty jest

honorowym patronatem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Owiaty.

Ponadto patronat nad ca Olimpiad zgodzili si obj: Minister Edukacji Narodowej,

Gwny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor

Instytutu ywnoci i ywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w odzi

(ktry dla laureata kat. ponadgimnazjalnej przekaza indeks na wybrany kierunek

Wydziau Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w odzi). Partnerem Olimpiady

jest Coca-Cola HBC Polska, a w Bydgoszczy Pastwowa Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna.

Dziaania wspfinansowane przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa

Kujawsko-Pomorskiego.


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: