STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓWETAP OKRGOWY XXV EDYCJI OGLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU YCIA PCK w BYDGOSZCZY, 24 MARCA 2017r.


W ramach programu „W ZDROWYM CIELE – ZDROWA KREW” w dniu 24 marca br. na terenie Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Bydgoszczy odby si etap okrgowy XXV edycji Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK. W konkursie tym wzili udzia laureaci etapw rejonowych organizowanych w grudniu 2016r. przez Oddziay Rejonowe PCK w: Bydgoszczy, Brodnicy, Chemy, Grudzidzu, Inowrocawiu, Radziejowie, Rypinie, Tucholi, Toruniu, Wocawku i ninie. Kady rejon mg zgosi po 2 zawodnikw z dwch grup wiekowych. Ostatecznie do eliminacji wojewdzkich przystpio ogem 20 uczniw ze szk gimnazjalnych i 20 ze szk ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestnikw Olimpiady byo udzielenie waciwej odpowiedzi na 40 pyta testowych. Uzyskane w ten sposb punkty byy zsumowane z punktami, ktre Komisja Konkursowa przydzielaa zawodnikom za przedstawion wczeniej dziaalno prozdrowotn w ich wasnym rodowisku.

W czasie kiedy Komisja Konkursowa oceniaa testy, organizatorzy przygotowali kilka atrakcji dla uczestnikw oraz ich opiekunw. Midzy innymi odbyo si spotkanie z przedstawicielem Centrum Nauki i Biznesu „AK” oraz firmy kosmetycznej Oriflam. Nauczycielki oraz uczennice mogy dokona bezpatnego badania cery, a wszyscy mieli okazj skorzysta z profesjonalnej analizy skadu ciaa. Rwnolegle prowadzone byy pokazy udzielania pierwszej pomocy przez czonkw Grupy Spoecznych Instruktorw Modzieowych PCK z Bydgoszczy.

Na zakoczenie Olimpiady odbyo si uroczyste odczytanie wynikw i wrczenie nagrd, dyplomw i podzikowa, ktre zostay zakupione ze rodkw pozyskanych z dotacji Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ufundowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Owiaty, a take sponsorw: Firmy PENTEL i Firmy Handlowej ROPO PH.


Trzy pierwsze miejsca w grupie gimnazjalnej zajli:

  1. Justyna Szews z Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

  2. Kinga Urbaska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radziejowie

  3. Marta Tomalak z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radziejowie


w grupie ponadgimnazjalnej :


  1. Pawe Cywiski z Zespou Szk Medycznych w Bydgoszczy

  2. Monika Dopieraa z Zespou Szk Oglnoksztaccych I LO we Wocawku

  3. Paulina Krupa z Zespou Szk Licealnych i Agrotechnicznych w TucholiEtap okrgowy XXV edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia w naszym wojewdztwie objty by honorowym patronatem przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Owiaty MARKA GRALIK.

Ponadto patronat nad ca Olimpiad przyjli: Minister Edukacji Narodowej,

Gwny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor

Instytutu ywnoci i ywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w odzi

(ktry dla laureata kat. ponadgimnazjalnej przekaza indeks na wybrany kierunek

Wydziau Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w odzi).

Partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska, a w Bydgoszczy Pastwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Sponsorzy: Firma PENTEL i Firma ROPO PH – owietlenie LED.

Zadanie realizowane jest w ramach programu pod tytuem W ZDOWYM CIELE- ZDROWA KREW. Dziaania wspfinansowane s przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego.


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: