STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


XXV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA – etap rejonowy w Bydgoszczy 22 kwietnia 2017r.


W minioną sobotę na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy odbył się etap rejonowy XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, który był objęty Patronem Honorowym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego. W rozgrywkach wzięło udział 8 szkolnych drużyn pierwszej pomocy, których zadaniem było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy na symulowanych miejscach wypadków. Najwięcej punktów, bo aż 135, można było uzyskać na stacji PPŻ, gdzie każdy członek 5-osobowej drużyny musiał samodzielnie wykonać czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową przy wykorzystaniu automatycznego defibrylatora. Stanowisko to było objęte Patronatem Honorowym przez Polska Radę Resuscytacji, która dla trzech najlepszych drużyn ufundowała Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Natomiast Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK zakupił dodatkowo dwie książki dla drużyny, która zdobędzie największą ilość punktów na stacji PPŻ oraz na najtrudniejszej stacji wypadkowej. W tym przypadku drużyną tą okazała się reprezentacja XV Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Pana Sławomira Maciąg.

Scenariusze symulowanych wypadków oraz pytania do testu teoretycznego opracował i przygotował Sędzia Główny Mistrzostw, którym był Kacper Fac- Instruktor Pierwszej Pomocy PCK. Zawodnicy byli oceniani przez fachową kadrę instruktorską oraz przez pielęgniarki i ratowników medycznych. Pomoc w sprawnym przebiegu całego przedsięwzięcia okazali również przedstawiciele Urzędu Miasta Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Wojciech Górski i Pani Agnieszka Pawełkowska oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Pan Paweł Nowakowski, który jest jednocześnie Instruktorem Pierwszej Pomocy PCK. Poza stacjami zadaniowymi na trasie Mistrzostw przygotowane były trzy stacje relaks, które były przeprowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, przez Firmę Oriflame oraz przez Fundację „Dr Clown”. Dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu młodzież miała okazję zapoznać się z historią szkoły, a także przeprowadzić sobie badanie skóry oraz analizę masy ciała. Na stacji zabezpieczonej przez członków Fundacji „Dr Clown” członkowie drużyn uczestniczyli w grach i zabawach zręcznościowych.

O wynikach końcowych decydowała ilość punktów zdobytych na teście teoretycznym, na stacji PPŻ oraz na 4 stacjach wypadkowych. Łącznie każda drużyna mogła zdobyć 410 punktów. W ostatecznej klasyfikacji

I miejsce zajęła drużyna z XV LO zdobywając 390 pkt.

II miejsce zajęła drużyna z V LO zdobywając 309 pkt.

III miejsce zajęła drużyna z Zespół Szkół Medycznych zdobywając 273 pkt.

Puchar dla zwycięskiej szkoły ufundował Komendant Miejski Policji, za zajęcie drugiego miejsca puchar ufundował Komendant Miejski PSP, a za zajęcie trzeciego miejsca puchar ufundował Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Każda z drużyn otrzymała voucher dla 5 osób, których sponsorem była Firma Break The Brain.

Wszyscy członkowie trzech zwycięskich drużyn otrzymali nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji i Sportu oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Cała impreza przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze dzięki zaangażowaniu licznej grupy wolontariuszy z Zespołu Szkół Budowlanych pod opieką Pani Anny Szymczyk oraz wolontariuszy z innych bydgoskich szkół, którzy pełnili rolę pozorantów.


Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje,a wszystkim którzy bezinteresownie pomogli nam przeprowadzić ten konkurs serdecznie dziękujemy.


W imieniu organizatorów


Elżbieta Marcinkowska

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: