STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


XXV OGLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYA – etap rejonowy w Bydgoszczy 22 kwietnia 2017r.


W minion sobot na terenie Zespou Szk Budowlanych w Bydgoszczy odby si etap rejonowy XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzya, ktry by objty Patronem Honorowym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafaa Bruskiego. W rozgrywkach wzio udzia 8 szkolnych druyn pierwszej pomocy, ktrych zadaniem byo wykazanie si wiedz i umiejtnociami z zakresu udzielania pierwszej pomocy na symulowanych miejscach wypadkw. Najwicej punktw, bo a 135, mona byo uzyska na stacji PP, gdzie kady czonek 5-osobowej druyny musia samodzielnie wykona czynnoci zwizane z resuscytacj kreniowo-oddechow przy wykorzystaniu automatycznego defibrylatora. Stanowisko to byo objte Patronatem Honorowym przez Polska Rad Resuscytacji, ktra dla trzech najlepszych druyn ufundowaa Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Natomiast Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy PCK zakupi dodatkowo dwie ksiki dla druyny, ktra zdobdzie najwiksz ilo punktw na stacji PP oraz na najtrudniejszej stacji wypadkowej. W tym przypadku druyn t okazaa si reprezentacja XV Liceum Oglnoksztaccego pod opiek Pana Sawomira Macig.

Scenariusze symulowanych wypadkw oraz pytania do testu teoretycznego opracowa i przygotowa Sdzia Gwny Mistrzostw, ktrym by Kacper Fac- Instruktor Pierwszej Pomocy PCK. Zawodnicy byli oceniani przez fachow kadr instruktorsk oraz przez pielgniarki i ratownikw medycznych. Pomoc w sprawnym przebiegu caego przedsiwzicia okazali rwnie przedstawiciele Urzdu Miasta Wydziau Zarzdzania Kryzysowego Pan Wojciech Grski i Pani Agnieszka Pawekowska oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej Pan Pawe Nowakowski, ktry jest jednoczenie Instruktorem Pierwszej Pomocy PCK. Poza stacjami zadaniowymi na trasie Mistrzostw przygotowane byy trzy stacje relaks, ktre byy przeprowadzone przez uczniw Zespou Szk Budowlanych, przez Firm Oriflame oraz przez Fundacj „Dr Clown”. Dziki ich bezinteresownemu zaangaowaniu modzie miaa okazj zapozna si z histori szkoy, a take przeprowadzi sobie badanie skry oraz analiz masy ciaa. Na stacji zabezpieczonej przez czonkw Fundacji „Dr Clown” czonkowie druyn uczestniczyli w grach i zabawach zrcznociowych.

O wynikach kocowych decydowaa ilo punktw zdobytych na tecie teoretycznym, na stacji PP oraz na 4 stacjach wypadkowych. cznie kada druyna moga zdoby 410 punktw. W ostatecznej klasyfikacji

I miejsce zaja druyna z XV LO zdobywajc 390 pkt.

II miejsce zaja druyna z V LO zdobywajc 309 pkt.

III miejsce zaja druyna z Zesp Szk Medycznych zdobywajc 273 pkt.

Puchar dla zwyciskiej szkoy ufundowa Komendant Miejski Policji, za zajcie drugiego miejsca puchar ufundowa Komendant Miejski PSP, a za zajcie trzeciego miejsca puchar ufundowa Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Kada z druyn otrzymaa voucher dla 5 osb, ktrych sponsorem bya Firma Break The Brain.

Wszyscy czonkowie trzech zwyciskich druyn otrzymali nagrody ufundowane przez Wydzia Edukacji i Sportu oraz przez Wydzia Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miasta Bydgoszczy.

Caa impreza przebiegaa sprawnie i w miej atmosferze dziki zaangaowaniu licznej grupy wolontariuszy z Zespou Szk Budowlanych pod opiek Pani Anny Szymczyk oraz wolontariuszy z innych bydgoskich szk, ktrzy penili rol pozorantw.


Zwycizcom skadamy serdeczne gratulacje,a wszystkim ktrzy bezinteresownie pomogli nam przeprowadzi ten konkurs serdecznie dzikujemy.


W imieniu organizatorw


Elbieta Marcinkowska


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: