STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


W dniu 20 maja 2017r. odbył się etap okręgowy XXV OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Bydgoszczy.
Patronaty Honorowe nad wydarzeniem objęli:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy .

Współorganizatorami Mistrzostw byli:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 • Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 5 w Bydgoszczy

 • Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy


Nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw czuwał Komitet Organizacyjny w składzie :

Danuta Szukalska – Dyrektor biura K-P OO PCK – Kierownik Mistrzostw

Elżbieta Marcinkowska - pracownik K-P OO PCK Koordynator Mistrzostw

oraz Główna Komisja Sędziowska w składzie:

Adrianna Czajkowska – Koordynator Okręgowy Pierwszej Pomocy PCK – Sędzia Główny Mistrzostw

Magdalena Michułka –Instruktor Pierwszej Pomocy PCK – Sędzia Techniczny

Uczestnikami Mistrzostw były

5 - osobowe młodzieżowe drużyny pierwszej pomocy reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z województwa kujawsko-pomorskiego z rejonów: Bydgoszcz, Chełmża, Inowrocław, Grudziądz, Świecie, Tuchola, Toruń, Wąbrzeźno.

Etap okręgowy Mistrzostw przebiegał zgodnie z obowiązującym regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał Prezes Kujasko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy pan Zbigniew Klawczyński. Po rozlosowaniu numerów startowych, wolontariusze PCK – przewodnicy zaprowadzili zawodników na tor zadaniowy, który obejmował 4 stacje wypadkowe, sprawdzian umiejętności PPŻ i wykorzystania AED na fantomach oraz test teoretyczny i dwie stacje relaks.

Zawodnicy oceniani byli przez Instruktorów PP PCK oraz osoby przeszkolone i przygotowane do pełnienia funkcji sędziów. Nad bezpieczeństwem i regulaminowym przebiegiem konkursu czuwali Kierownicy stacji – Instruktorzy PP PCK.

Po podsumowaniu wyników przez Główna Komisję Sędziowską ustalono następująca klasyfikację ( max 760) :


  ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV LO z Bydgoszczy ...........................(705 pkt.)

  Zespół Szkół Technicznych z Grudziądza............................................... (604 pkt.)

  Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi ......................... (550 pkt.)

  Zespół Szkół we Wroniu …..................... ................................................ (546 pkt.)

  VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu …..............................................(516 pkt.)

  Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów w Chełmnie .......(500 pkt.)

  II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu.................................................. (455 pkt.)

  I Liceum Ogólnokształcące z Inowrocławia ............................................. (394 pkt.)

Trzy najlepsze drużyny otrzymały medale oraz puchary i nagrody:


za I miejsce : Puchar dla szkoły ufundował Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż i sponsora Firmę PENTEL.


za II miejsce: Puchar dla szkoły ufundował Komendant Wojewódzki Policji w bydgoszczy, a zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż i sponsora Firmę ROPO PH- Oświetlenie LED


za III miejsce: Puchar dla szkoły ufundował Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu,a zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.


Ponadto wszyscy opiekunowie otrzymali komplety długopisów ufundowane prze Firmę PENTEL oraz apteczki ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż.

Dzięki Fundacji Wielka Rodzina z Bydgoszczy oraz wieloletniemu wolontariuszowi PCK PATRYKOWI WOLSKIEMU wszyscy zawodnicy i uczestnicy Mistrzostw mieli zapewniony ciepły posiłek.


W imieniu organizatorów i własnym składam serdeczne podziękowanie wszystkim, dzięki którym Mistrzostwa przebiegały sprawnie i w miłej atmosferze:


 • członkom SK PCK oraz ich opiekunce pani Annie Szymczyk z Zespołu Szkół Budowlanych,

 • członkom SK PCK oraz ich opiekunce pani Aleksandrze Zygowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

 • członkom i opiekunce SK PCK pani Grażynie Burczyk z V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

 • członkom GR PCK Bydgoszcz

 • Instruktorom Pierwszej Pomocy PCK z województwa kujawsko-pomorskiego

 • członkom Grupy SIM PCK Bydgoszcz

 • członkom i Prezesowi wojskowego Klubu HDK PCK Logistycy w Bydgoszczy

Koordynator Mistrzostw

Elżbieta Marcinkowska

Specjalista do spraw promocji zdrowia i szkoleń

Kujawsko-Pomorski OO PCK w Bydgoszczy

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: