STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


W dniu 20 maja 2017r. odby si etap okrgowy XXV OGLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYA w Bydgoszczy.
Patronaty Honorowe nad wydarzeniem objli:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Kurator Owiaty, Komendant Wojewdzki Policji w Bydgoszczy oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy .

Wsporganizatorami Mistrzostw byli:

 • Komenda Wojewdzka Pastwowej Stray Poarnej

 • Urzd Miasta Wydzia Zarzdzania Kryzysowego w Bydgoszczy

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 • Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 1 i nr 5 w Bydgoszczy

 • Zesp Szk Budowlanych w Bydgoszczy


Nad prawidowym przebiegiem Mistrzostw czuwa Komitet Organizacyjny w skadzie :

Danuta Szukalska – Dyrektor biura K-P OO PCK – Kierownik Mistrzostw

Elbieta Marcinkowska - pracownik K-P OO PCK Koordynator Mistrzostw

oraz Gwna Komisja Sdziowska w skadzie:

Adrianna Czajkowska – Koordynator Okrgowy Pierwszej Pomocy PCK – Sdzia Gwny Mistrzostw

Magdalena Michuka –Instruktor Pierwszej Pomocy PCK – Sdzia Techniczny

Uczestnikami Mistrzostw byy

5 - osobowe modzieowe druyny pierwszej pomocy reprezentujce szkoy ponadgimnazjalne z wojewdztwa kujawsko-pomorskiego z rejonw: Bydgoszcz, Chema, Inowrocaw, Grudzidz, wiecie, Tuchola, Toru, Wbrzeno.

Etap okrgowy Mistrzostw przebiega zgodnie z obowizujcym regulaminem Oglnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzya. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokona Prezes Kujasko-Pomorskiego Oddziau Okrgowego PCK w Bydgoszczy pan Zbigniew Klawczyski. Po rozlosowaniu numerw startowych, wolontariusze PCK – przewodnicy zaprowadzili zawodnikw na tor zadaniowy, ktry obejmowa 4 stacje wypadkowe, sprawdzian umiejtnoci PP i wykorzystania AED na fantomach oraz test teoretyczny i dwie stacje relaks.

Zawodnicy oceniani byli przez Instruktorw PP PCK oraz osoby przeszkolone i przygotowane do penienia funkcji sdziw. Nad bezpieczestwem i regulaminowym przebiegiem konkursu czuwali Kierownicy stacji – Instruktorzy PP PCK.

Po podsumowaniu wynikw przez Gwna Komisj Sdziowsk ustalono nastpujca klasyfikacj ( max 760) :


  ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego XV LO z Bydgoszczy ...........................(705 pkt.)

  Zesp Szk Technicznych z Grudzidza............................................... (604 pkt.)

  Zesp Szk Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi ......................... (550 pkt.)

  Zesp Szk we Wroniu …..................... ................................................ (546 pkt.)

  VIII Liceum Oglnoksztacce w Toruniu …..............................................(516 pkt.)

  Katolickie Liceum Oglnoksztacce Ksiy Pallotynw w Chemnie .......(500 pkt.)

  II Liceum Oglnoksztacce w wieciu.................................................. (455 pkt.)

  I Liceum Oglnoksztacce z Inowrocawia ............................................. (394 pkt.)

Trzy najlepsze druyny otrzymay medale oraz puchary i nagrody:


za I miejsce : Puchar dla szkoy ufundowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Polski Czerwony Krzy i sponsora Firm PENTEL.


za II miejsce: Puchar dla szkoy ufundowa Komendant Wojewdzki Policji w bydgoszczy, a zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Polski Czerwony Krzy i sponsora Firm ROPO PH- Owietlenie LED


za III miejsce: Puchar dla szkoy ufundowa Komendant Wojewdzki PSP w Toruniu,a zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Wojewod Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Owiaty.


Ponadto wszyscy opiekunowie otrzymali komplety dugopisw ufundowane prze Firm PENTEL oraz apteczki ufundowane przez Polski Czerwony Krzy.

Dziki Fundacji Wielka Rodzina z Bydgoszczy oraz wieloletniemu wolontariuszowi PCK PATRYKOWI WOLSKIEMU wszyscy zawodnicy i uczestnicy Mistrzostw mieli zapewniony ciepy posiek.


W imieniu organizatorw i wasnym skadam serdeczne podzikowanie wszystkim, dziki ktrym Mistrzostwa przebiegay sprawnie i w miej atmosferze:


 • czonkom SK PCK oraz ich opiekunce pani Annie Szymczyk z Zespou Szk Budowlanych,

 • czonkom SK PCK oraz ich opiekunce pani Aleksandrze Zygowskiej z Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Bydgoszczy

 • czonkom i opiekunce SK PCK pani Graynie Burczyk z V Liceum Oglnoksztaccego w Bydgoszczy

 • czonkom GR PCK Bydgoszcz

 • Instruktorom Pierwszej Pomocy PCK z wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

 • czonkom Grupy SIM PCK Bydgoszcz

 • czonkom i Prezesowi wojskowego Klubu HDK PCK Logistycy w Bydgoszczy

Koordynator Mistrzostw

Elbieta Marcinkowska

Specjalista do spraw promocji zdrowia i szkole

Kujawsko-Pomorski OO PCK w Bydgoszczy


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: