STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


PIERWSZA POMOC JEST PROSTA – dziaalno edukacyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziau Okrgowego PCK w Bydgoszczy


Na terenie Bydgoszczy i okolic od wielu lat realizowany jest program edukacyjny pod tytuem „PIERWSZA POMOC JEST PROSTA”. W ramach tej inicjatywy prowadzone s bezpatne szkolenia dla modziey w szkoach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ktrych skuteczno sprawdzana jest podczas Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Moemy by bardzo dumni z naszych Instruktorw Pierwszej Pomocy PCK poniewa druyna z XV Liceum Oglnoksztaccego z Bydgoszczy, reprezentujca nasze wojewdztwo na etapie centralnym Mistrzostw w okresie 14 lat a 5 razy zdobya tytu Mistrza Polski w Dziedzinie Pierwszej Pomocy. Pragniemy podkreli, e szczegln rol w ich przygotowaniu do tego konkursu peni opiekun druyny Pan Sawomir Macig.

Drugim bardzo wanym elementem niniejszego programu s pokazy udzielania pierwszej pomocy organizowane w przedszkolach, szkoach, zakadach pracy oraz w czasie okolicznociowych imprez i festynw osiedlowych. Dziaania te podejmowane s przez druyny modzieowe pierwszej pomocy dziaajce na terenie szk ponadgimnazjalnych, ale wiodc rol w tym zakresie peni czonkowie Grupy Spoecznych Instruktorw Modzieowych PCK z Bydgoszczy. W padzierniku 2016r. Grupa ta zostaa reaktywowana i obecnie liczy 13 czonkw, ktrzy w okresie od stycznia do 01 czerwca 2017r. przeprowadzili okoo 80 pokazw i przeszo 2000 osb przekonali o tym, e PIERWSZA POMOC JEST PROSTA . W najbliszych dniach modzie odwiedzi Szko Podstawow w Samsiecznie, gdzie caa spoeczno szkolna bdzie miaa okazj zapozna si z podstawowymi zasadami niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Czonkowie druyn pierwszej pomocy, jak i czonkowie Grupy SIM PCK s najlepszym dowodem na to, e pakiet czynnoci pierwszopomocowych jest bardzo prosty i kady kto znajdzie si na miejscu wypadku, moe skutecznie speni rol pierwszego ogniwa w acuchu przeycia.

Wszystkich zainteresowanych ju teraz zapraszamy do siedziby PCK w Bydgoszczy na kurs udzielania pierwszej pomocy, ktry zaplanowany jest w dniach od 24-25 czerwca br. Wicej informacji http://www.bydgoszcz.pck.org.pl/bydgoszcz/odpal.php?plik=pierwsza_pomoc.php.


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: