STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓWZAPROSZENIE DO UDZIAU W XXVI OGLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE PROMOCJI ZDROWEGO STYLU YCIA PCK

Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy serdecznie zapraszamy modzie do wzicia udziau w XXVI edycji Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia organizowanej przez Polski Czerwony Krzy.

W konkursie mog uczestniczy uczniowie szk podstawowych z oddziaw gimnazjalnych i ze szk ponadgimnazjalnych.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia, to oglnopolski konkurs dla tych, ktrzy wiedz, jak zdrowo i aktywnie y. Uczestnicy Olimpiady musz wykaza si wiedz dotyczc zdrowego odywiania, przeciwdziaania uzalenieniom, ekologii oraz znajomoci zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konkursu skada si z kilku etapw – szkolnego, rejonowego, okrgowego i centralnego, czyli finau. Na kadym etapie Olimpiady uczestnicy musz rozwiza test dotyczcy prawidowego odywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu ycia. W tym roku po raz kolejny test w etapie szkolnym moe zosta przeprowadzony on-line. W szkoach, ktre nie zdecyduj si na prowadzenie tego etapu on-line, istnieje moliwo przeprowadzenia konkursu w tradycyjny sposb (testy wydrukowane na kartkach).

Aby uczniowie mogli wzi udzia w Olimpiadzie wystarczy, e dyrektor szkoy, opiekun Szkolnego Koa PCK lub oddelegowany nauczyciel w terminie do 31 padziernika 2017r. zgosi si do biura Kujawsko-Pomorskiego Oddziau Okrgowego Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy przy ul. Warmiskiego 10 (zgoszenie moe by drog elektroniczn, wzr w zaaczeniu).Tam w zalenoci od wybranej formy przeprowadzenia testu, czekaj wskazwki i gotowe pytania testowe w wersji papierowej lub wskazwki jak wzi udzia w tecie on-line.

Etap szkolny Olimpiady odbdzie si 13 – 17 listopada 2017 r.

Na tym etapie organizacja Olimpiady w Bydgoszczy przebiega w ramach projektu pod hasem „ W ZDROWYM CIELE ZDROWA KREW”, ktry jest wspfinansowane przez Urzd Marszakowski WojewdztwaKujawsko-Pomorskiego. Wicej informacji dotyczcych tego konkursu udzieli nasz pracownik Specjalista do spraw promocji zdrowia i szkole Elbieta Marcinkowska tel. 52 3225568 wew. 25 , bydgoszcz.szkolenia@pck.org.pl.


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: