STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Oddajc krew – ratuj ycie -Dni Honorowego Dawstwa Krwi s okazj do wyraenia uznania i podzikowania dla ofiarnych i zaangaowanych honorowych dawcw krwi za ich dar, za sta popularyzacj honorowego oddawania krwi. To wanie im wszystkim pragniemy zoy hod za ich wspaniae serce, za bezinteresowno, odwag i ch niesienia pomocy w kadej sytuacji.
Kujawsko – Pomorski Oddzia Okrgowy PCK w Bydgoszczy dnia 08 grudnia 2017 r. obchodzi uroczycie Dni Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzya, ktre w czerwonokrzyskim kalendarzu zapisane s pomidzy 22 a 26 listopada .

W bydgoskim Hotelu City odbya si uroczysto, na ktr przybyli zaproszeni gocie oraz przede wszystkim krwiodawcy.

Zorganizowana akademia bya okazj do podzikowania  i wrczenia  honorowym dawcom  krwi  odznak, wyrnie i podzikowa za ich humanitarn postaw.

Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski –Pan Jzef Ramlau dokona aktw dekoracji osb, ktrym przyznano postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej za caoksztat dziaalnoci spoecznej na rzecz rozwoju ruchu honorowego Krwiodawstwa i Czerwonego Krzya –

Srebrny Krzy Zasugi – 7 osb

 1. Heck Sawomir - odda 96 l. krwi

 2. Lafert Jacek – odda 65 l. krwi

 3. Modzik Adam – odda 57 l. krwi

 4. Raniszewski Piotr – odda 48 l. krwi

 5. Sierakowski Dionizy - odda 69 l. krwi

 6. Wentzel Halina – oddaa 39 l. krwi

 7. Wojciechowski Tadeusz – odda 42 l. krwi

Brzowy Krzy Zasugi – 6 osb

 1. Gucik Piotr – odda 29 l. krwi

 2. Lewandowska Ewa – oddaa 27 l. krwi

 3. ukaszewski Jacek – odda 21 l. krwi

 4. Pruczkowski Krzysztof – odda 38 l. krwi


Decyzj Ministra Zdrowia za oddanie co najmniej 20l. krwi oraz aktywn dziaalno na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa odznak

Honorowy Dawca Krwi – Zasuony dla Zdrowia Narodu” – 52 osoby


Odznaczeni podczas uroczystoci krwiodawcy oddali w sumie ponad 2400 l krwi .


Prezes Kujawsko – Pomorskiego Oddziau Okrgowego Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy Pan Zbigniew Klawczyski odznaczy zgodnie z Uchwa Kapituy Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzya za szczeglne zasugi w realizacji humanitarnych celw Czerwonego Krzya instytucje i osoby Odznakami Honorowymi PCK .


Podczas uroczystoci nadano rwnie 5 modym osobom dziaajcym w naszej organizacji tytu Spoecznego Instruktora Modzieowego (SIM) PCK.


Dyplomy , podzikowania i nagrody otrzymay rwnie szkoy przy podsumowaniu etapu okrgowego oglnopolskiego Turnieju dla szk ponadgimazjalnych „ Moda Krew Ratuje ycie” oraz podsumowano Turniej dla Klubw HDK PCK z rejonu bydgoskiego „ O Puchar Prezesa” . Konkursy odbyy si w ramach programu realizowanego przez PCK pod hasem

W ZDROWYM CIELE – ZDROWA KREW”

wspfinansowanym przez Wojewdztwo Kujawsko – Pomorskie.
Gratulujemy wszystkim odznaczonym i wyrnionym osobom. Mamy nadziej, e te wyrnienia bd skromnym podzikowaniem za ogromn  prac na rzecz naszej Organizacji i Ruchu HDK PCK. Dzikujemy rwnie wszystkim, ktrzy przyczynili si do organizacji tej uroczystoci.Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: