STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Oddając krew – ratują życie -Dni Honorowego Dawstwa Krwi są okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. To właśnie im wszystkim pragniemy złożyć hołd za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji.
Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy dnia 08 grudnia 2017 r. obchodził uroczyście Dni Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, które w czerwonokrzyskim kalendarzu zapisane są pomiędzy 22 a 26 listopada .

W bydgoskim Hotelu City odbyła się uroczystość, na którą przybyli zaproszeni goście oraz przede wszystkim krwiodawcy.

Zorganizowana akademia była okazją do podziękowania  i wręczenia  honorowym dawcom  krwi  odznak, wyróżnień i podziękowań za ich humanitarną postawę.

Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski –Pan Józef Ramlau dokonał aktów dekoracji osób, którym przyznano postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej za całokształt działalności społecznej na rzecz rozwoju ruchu honorowego Krwiodawstwa i Czerwonego Krzyża –

Srebrny Krzyż Zasługi – 7 osób

 1. Heck Sławomir - oddał 96 l. krwi

 2. Lafert Jacek – oddał 65 l. krwi

 3. Młodzik Adam – oddał 57 l. krwi

 4. Raniszewski Piotr – oddał 48 l. krwi

 5. Sierakowski Dionizy - oddał 69 l. krwi

 6. Wentzel Halina – oddała 39 l. krwi

 7. Wojciechowski Tadeusz – oddał 42 l. krwi

Brązowy Krzyż Zasługi – 6 osób

 1. Gucik Piotr – oddał 29 l. krwi

 2. Lewandowska Ewa – oddała 27 l. krwi

 3. Łukaszewski Jacek – oddał 21 l. krwi

 4. Pruczkowski Krzysztof – oddał 38 l. krwi


Decyzją Ministra Zdrowia za oddanie co najmniej 20l. krwi oraz aktywną działalność na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa odznakę

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – 52 osoby


Odznaczeni podczas uroczystości krwiodawcy oddali w sumie ponad 2400 l krwi .


Prezes Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy Pan Zbigniew Klawczyński odznaczył zgodnie z Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża instytucje i osoby Odznakami Honorowymi PCK .


Podczas uroczystości nadano również 5 młodym osobom działającym w naszej organizacji tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego (SIM) PCK.


Dyplomy , podziękowania i nagrody otrzymały również szkoły przy podsumowaniu etapu okręgowego ogólnopolskiego Turnieju dla szkół ponadgimazjalnych „ Młoda Krew Ratuje Życie” oraz podsumowano Turniej dla Klubów HDK PCK z rejonu bydgoskiego „ O Puchar Prezesa” . Konkursy odbyły się w ramach programu realizowanego przez PCK pod hasłem

W ZDROWYM CIELE – ZDROWA KREW”

współfinansowanym przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.
Gratulujemy wszystkim odznaczonym i wyróżnionym osobom. Mamy nadzieję, że te wyróżnienia będą skromnym podziękowaniem za ogromną  pracę na rzecz naszej Organizacji i Ruchu HDK PCK. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości.


Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: