STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


OD 100 LAT PROMUJEMY ZDROWIE I UCZYMY, JAK RATOWAĆ ŻYCIE” - pod takim hasłem w tym roku Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy będzie organizował dwa flagowe konkursy - XXVII Ogólnopolska Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i XXVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (etap rejonowy i okręgowy).

Obydwa konkursy organizowane są w czasie roku szkolnego i mają charakter wieloetapowy.

Etap okręgowy Olimpiady odbędzie się 15 marca 2019r., a etap rejonowy i okręgowy Mistrzostw 25 maja 2019r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy.

Obecnie, uczestnicy Olimpiady w swoim środowisku lokalnym realizują autorskie projekty związane z promocją zdrowego stylu życia. Dokumentacja prezentująca te działania będzie podlegała ocenie, a uzyskane punkty Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przy końcowej klasyfikacji.

Tegoroczne Mistrzostwa będą wyjątkowym wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy etap rejonowy i okręgowy odbędzie się w tym samym dniu. Zespoły pierwszej pomocy z Bydgoszczy wraz z reprezentacjami z województwa przejdą tą samą trasę konkursową, ale oceniane będą w osobnych kategoriach. Poza stacjami wypadkowymi przewidujemy konkursy z zakresu popularyzacji aktywności ruchowej oraz promowania zdrowego stylu życia. Nawiązując do jubileuszu 100-lat PCK przygotujemy okolicznościową wystawę, a także konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją, której przedsięwzięcia ukierunkowane są na szeroko rozumiane dobro człowieka, a jego istotnym elementem jest zdrowie i godne życie. Od wielu lat dążymy do intensyfikowania procesu edukacji młodych ludzi, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, upowszechniania zasad dbania o higienę i bezpieczeństwo, a także nauczania zasad pierwszej pomocy. 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża jest wspaniałą okazją, aby pokazać społeczeństwu, że w tym zakresie jesteśmy liderami na szerokiej płaszczyźnie obejmującej różne sfery działalności obywatelskiej.


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: