STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW

Młodzież PCK na 100-lecie organizacji

2019 to rok 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Obchody oficjalnie rozpoczęto w styczniu w Hotelu Bristol, w którym w 1919 r. utworzono organizację. W wydarzenia jubileuszowe włącza się również Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża, która swoje stulecie będzie obchodzić za 2 lata, w 2021 r. W najbliższy piątek 25 października obchodzimy Dzień Młodzieży PCK.

Prawie sto lat temu Polski Czerwony Krzyż, jako pierwsza organizacja humanitarna, po latach zaborów aktywizował młodzież w szkołach do działań społecznych na terenie całego kraju. Pomysł na zjednoczenie młodzieży pod znakiem Czerwonego Krzyża spotkał się z wielką aprobatą zarówno młodych Polaków, którzy szukali swego miejsca po demobilizacji, jak
i uczniów oraz nauczycieli, którzy dostrzegli w PCK pomocnika w pracy edukacyjnej
i wychowawczej.

Pierwsze Szkolne Koła PCK powstały w Radomiu i w Warszawie dwa lata po odzyskaniu niepodległości, w 1921 r. i to właśnie one zapoczątkowały powszechny ruch młodzieżowy pod nazwą Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża. Rok później w całym kraju spontanicznie utworzono już 399 takich jednostek! Koła PCK zostały powołane z inicjatywy ówczesnego prezesa PCK – gen. Józefa Hallera. Obecnie wolontariusze w PCK działają w prawie 2000 Szkolnych Kół PCK oraz 700 Klubach Wiewiórka. Liderzy ruchu działają w 28 Grupach SIM PCK. W całej Polsce mamy ponad 70 000 dzieci i młodzieży, działających jako wolontariusze i członkowie w Polskim Czerwonym Krzyżu. W naszym województwie w 194 szkołach działają szkolne koła PCK, które zrzeszają około 3000 członków i przeszło 2500 wolontariuszy.

Początkowo praca opiekunów oraz członków szkolnych kół PCK polegała na promowaniu higieny, samopomocy koleżeńskiej, opiece nad grobami poległych żołnierzy, a także na rozwijaniu korespondencji międzyszkolnej i międzynarodowej. Koła Młodzieży PCK prowadziły niezliczoną liczbę akcji higienicznych, konkursów czystości, zgodnie z duchem czerwonokrzyskim młodzież szkoliła się także w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa. Podstawą była jednak działalność samarytańska. Koła Młodzieży PCK gromadziły fundusze organizując różnorakie akcje, samodzielnie szyły koszulki dla ubogich dzieci, organizowały paczki świąteczne dla potrzebujących, odwiedzały chorych w szpitalach
i domach, organizowały zbiórki odzieży, książek, dożywianie w szkołach, a także opiekowały się opuszczonymi grobami. Z biegiem lat zakładano świetlice, organizowano place gier i zabaw, podejmowano akcje dożywiania w szkołach wiejskich, zbierano fundusze na zakup odzieży i żywności dla najbiedniejszych. Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto masowe szkolenie sanitarne dla młodzieży, co przyniosło doskonałe rezultaty w czasie wojny i okupacji.

Obecnie młodzież w PCK zajmuje się przede wszystkim promowaniem humanitarnych zasad, nauką pierwszej pomocy, pomocą osobom starszym, samotnym i ubogim. Młodzi ludzie aktywnie włączają się w programy edukacyjne PCK, m.in.: Dziel się Uśmiechem, Bezpieczny Patrol, czy Drogowe ABC, których celem jest propagowanie zasad higieny jamy ustnej, nauka bezpiecznych zachowań na drodze i podczas zabawy oraz promowanie ekologii i recyklingu. Młodzież inicjuje wiele nowych projektów, które dotyczą aktywizacji starszego pokolenia. Przykładem może być projekt „Pogodna jesień na Kujawach i Pomorzu”, integrujący wolontariuszy z województwa kujawsko-pomorskiego w różnym wieku. Młodzież i seniorzy wymieniają się swoimi doświadczeniami i wspólnie podejmują różne inicjatywy społeczne.

25 października obchodzimy Dzień Młodzieży PCK. Tegoroczne obchody Dnia Młodzieży PCK łączą się z wydarzeniami związanymi z obchodami 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. W całej Polsce organizowane są liczne imprezy, happeningi i eventy. Z inicjatywy opiekuna SK PCK z V Liceum Ogólnokształcącego Pani Grażyny Burczyk organizowany jest Wielki Test Wiedzy o Zdrowi PCK. Do konkursu zgłosiły się 3-osobowe delegacje uczniów z 12 szkół średnich. Finał konkursu odbędzie się 25.10.2019r. w auli Biblioteki UKW od godziny 9,00. Na koniec dnia (25 października) w wielu miejscach w Polsce zostaną podświetlone na czerwono charakterystyczne dla danego miasta obiekty. W Bydgoszczy będzie, to wiadukt na Trasie Uniwersyteckiej.

W roku stulecia Polski Czerwony Krzyż przygotował 5 nowych plakatów edukacyjnych, które trafiły do szkół w całej Polsce. Nowe plakaty nawiązują do tych kultowych z lat 70. i 80. Grafiki z plakatów zaprezentowano również na muralu, który z okazji 100-lecia organizacji powstał na warszawskiej „patelnii” (Metro Centrum). Okazało się, że proste wierszyki sprzed lat nadal są aktualne, a w szkołach plakat jest lubianą formą przekazywania ważnych treści. Partnerem akcji plakatowej i muralu jest firma Toi Toi Polska. Autorem projektu plakatów edukacyjnych i muralu na 100-lecie PCK jest Piotr Zawałło. Mural wykonało Good Looking Studio.Najbliższy kurs: 25-26.01.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: