STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Okręgowa Rada Młodzieżowa PCK

Kujawsko- Pomorska Okręgowa Rada Młodzieżowa PCK

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Młodzieżowa Polskiego Czerwonego Krzyża to władza ruchu młodzieżowego czyli inaczej mówiąc szefowie czerwonokrzyskiej młodzieży w naszym województwie. Ich zadaniem jest koordynowanie działalności ruchu młodzieżowego PCK na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Okręgowa Rada Młodzieżowa jest reprezentantem młodzieży wobec wojewódzkich organów PCK oraz na zewnątrz organizacji.
W jej skład wchodzą:

 • Jerzy Bartelak - przewodniczący
 • Halina Czajkowska - zastępca przewodniczącego
 • Ewa Lis - sekretarz
 • Patryk Wolski - członek
 • Anna Zacharek - członek
 • Aleksandra Czuczwara - członek

 

Do głównych zadań Okręgowej Rady Młodzieżowej jest inspirowanie, pomoc i koordynacja wykonywania zadań ruchu młodzieżowego PCK. Do kompetencji ORM PCK należy przede wszystkim:

 • programowanie, organizowanie i ocenianie działalności młodzieżowej oraz zgłaszanie wniosków wynikających z tych ocen stosownym organom PCK,
 • udział w pozyskaniu dochodów, czuwanie nad ich rozdziałem i racjonalnym wydawaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność ruchu młodzieżowego,
 • zgłaszanie wniosków w sprawie przyznania nagród, wyróżnień i odznaczeń przedstawicielom ruchu młodzieżowego i ruchu działającego na rzecz młodzieży PCK,
 • reprezentowanie ruchu młodzieżowego PCK w organach Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie ruchu młodzieżowego PCK na zewnątrz organizacji.

Kontakty

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA RADA MŁODZIEŻOWA PCK
KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD OKRĘGOWY PCK
ul. Warmińskiego 10; 85-054 Bydgoszcz
Telefon: (052) 322-55-68; Faks: (052) 322-22-60
e-mail: bydgoszcz@pck.org.pl

Przewodniczący

Jerzy Bartelak

jbartelak@interia.pl

Wiceprzewodniczący

Halina Czajkowska

czajkowska.ns@interia.pl

Sekretarz

Ewa Lis

liew@wp.pl

Członek

Anna Zacharek

annazach4@wp.pl

Członek

Patryk Wolski

koordynatorpck@wp.pl

Członek

Aleksandra Czuczwara

ola.czuczwara@wp.pl

 

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: