STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Przedstawiamy Państwu programy edukacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża, które mogą Państwo realizować w szkołach i w przedszkolach. Zagadnienia zawarte w naszych programach mogą stać się doskonałym uzupełnieniem treści przewidzianych w podstawach programowych różnych typów szkół i placówek.DZIEL SIĘ UŚMIECHEM

Cel programu

Program jest realizowany we współpracy z firmą Mars Polska, producentem gumy Orbit. Celem programu jest budowanie wśród uczniów szkół podstawowych świadomości, jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz dbałości o higienę jamy ustnej.

Podczas realizacji zajęć dzieci poznają budowę szczęki i zębów, uczą się zasad prawidłowego mycia zębów, poznają sposoby dbania o świeży oddech oraz nabywają wiedzę dotycząca właściwego odżywiania jako elementu zapobiegania próchnicy.

Zobacz stronę programu: www.mojorbit.pl

Adresaci

Program adresowany jest do klas I-III i IV-VI szkół podstawowych.

Okres realizacji

Zgłoszenia do programu można dokonać do 17 września 2020 r. na podstawie deklaracji dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pck.pl. Program można realizować od października 2020 r. do kwietnia 2021

Skład pakietu

W skład bezpłatnego pakietu wchodzi przewodnik metodyczny dla nauczyciela, karty pracy dla dzieci. Liczba pakietów jest ograniczona.

Zobacz pakiet on-line:

Dokumenty do pobrania

- Regulamin programu Dziel się uśmiechem
- Deklaracja udziału

Dodatkowe informacje

Krzysztof Rębacz, bydgoszcz.szkolenia@pck.pl, tel. 52 322 55 68

SUPER WIEWIÓRKA - PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY

Cel programu

Celem programu jest wykształcenie u dzieci nawyków dbałości o bezpieczeństwo i higienę, a także kształtowanie postawy tolerancji i pomocy potrzebującym.

W czasie siedemnastu spotkań dzieci uczą się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, systematyzują wiedzę dotyczącą higieny osobistej, nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy i korzystania z numerów alarmowych, a także przyswajają wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania w stosunku do obcych, czy zapobiegania chorobom.

Adresaci

Program jest adresowany do przedszkolaków z grup 5- i 6-latków oraz uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

Okres realizacji

Udział w programie można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego. Skład pakietu

W skład pakietu wchodzi przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zestaw kolorowanek i legitymacja dla dziecka, przypinka i naklejka z Super Wiewiórką, dyplom. Istnieje możliwość zamówienia tylko wybranych elementów pakietu.

Zobacz fragmenty pakietu on-line:

Dokumenty do pobrania

- Deklaracja udziału

Dodatkowe informacje

Krzysztof Rębacz, bydgoszcz.szkolenia@pck.pl, tel. 52 322 55 68

DBAM O SWOJE ZDROWIE

Cel programu

Celem programu jest uświadomienie dzieciom jak ważne jest prawidłowe Odżywianie się, dbanie o sprawność fizyczną, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz umiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami.

W czasie dziewięciu zajęć dzieci dowiadują się, w jakich produktach jest najwięcej witamin, uczą się kupować produkty wartościowe dla organizmu, planują rozkład posiłków i produktów w ciągu dnia, a także utrwalą wiedzę dotyczącą znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka

Adresaci

Program jest adresowany do przedszkolaków z grup 5- i 6-latków oraz uczniów pierwszych i drugich klas szkół podstawowych.

Okres realizacji

Udział w programie można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Skład pakietu

W skład pakietu wchodzi przewodnik metodyczny dla nauczyciela.

Dokumenty do pobrania

- Deklaracja udziału

Dodatkowe informacje

Krzysztof Rębacz, bydgoszcz.szkolenia@pck.pl, tel. 52 322 55 68

RATOWNICZEK

Cel programu

Celem programu jest wykształcenie u dzieci podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

W ciągu ośmiu spotkań dzieci uczą się udzielać pierwszej pomocy w przypadku poparzeń substancjami żrącymi, ugryzienia, odmrożenia, krwawienia, utraty przytomności i oparzenia.

Adresaci

W programie mogą wziąć udział uczniowie klas I-II oraz klas III-IV szkół podstawowych.

Okres realizacji

Realizację programu można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Skład pakietu

W skład pakietu wchodzi przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń, legitymacja oraz dyplom dla dziecka.

Zobacz fragmenty pakietu on-line:

Dokumenty do pobrania

- Deklaracja udziału

Dodatkowe informacje

Krzysztof Rębacz, bydgoszcz.szkolenia@pck.pl, tel. 52 322 55 68

DROGOWE ABC

Cel programu

Program jest realizowany w partnerstwie z firmą CircleK Polska. Celem programu jest wykształcenie u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

W trakcie kilku spotkań dzieci realizują tematy związane z numerami alarmowymi, bezpieczeństwem na drodze oraz bezpieczeństwem podczas jazdy na rowerze.

Zobacz stronę programu: www. drogoweabc.pl

Adresaci

Program jest adresowany do przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych.

Okres realizacji

Informacje o rozpoczęciu programu zostaną podane na stronie ww.bydgoszcz.pck.pl w drugim semestrze roku szkolnego.

Skład pakietu

W skład bezpłatnego pakietu wchodzi zeszyt ćwiczeń dla dziecka, dyplom dla dziecka oraz dla nauczyciela oraz scenariusze zajęć w wersji elektronicznej. Liczba pakietów jest ograniczona.

Zobacz część pakietu on-line:

Dodatkowe informacje

Krzysztof Rębacz, bydgoszcz.szkolenia@pck.pl, tel. 52 322 55 68