STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


 

PROJEKT PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

POD TYTUŁEM:

Objaśnienie owalne: „MŁODSZY KOLEGO, CHĘTNIE CI POWIEM 
JAK DBAĆ O ZDROWIE”

 

 

 

 

 

 

 Streszczenie projektu

 

Zdrowie zależy od wielu czynników środowiskowych, ekonomiczno-gospodarczych i kulturowych, dlatego też za zdrowie naszych dzieci odpowiadają rodzice, pracownicy szkół, a także sami uczniowie. Wiedza z tego zakresu zdobyta w najmłodszym wieku niewątpliwie zaowocuje w życiu dorosłym. Niestety nie zawsze te proste sposoby ochrony zdrowia fizycznego przekazywane są dzieciom w rodzinnym domu. Po za tym dzieci coraz częściej zostają same w domu, gdzie nierzadko dochodzi do wypadków, które mogłyby być wykluczone, gdyby wszystkie dzieci znały czyhające na nie niebezpieczeństwa zarówno w domu, jak i podczas wakacji. Ponadto obserwujemy niski poziom znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Niniejszy projekt będzie polegał na prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat przez członków naszej Grupy. Będą to godzinne spotkania podczas, których młodzi wolontariusze przekażą swoim młodszym kolegom podstawową wiedzę na temat zasad higieny osobistej, odżywiania, niesienia pierwszej pomocy w niektórych urazach ( krwawienie z nosa, omdlenie, oparzenie itp.) oraz jak unikać niebezpiecznych sytuacji w domu i w szkole. Po zakończeniu spotkań zorganizujemy konkurs dla odbiorców programu, który będzie sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności.

 

 

Cel projektu:

 

Kształtowanie u dzieci umiejętności ukierunkowanych na dbałość o zdrowie fizyczne.

Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, do których najczęściej dochodzi w domu i na wakacjach.

Promowanie działalności wolontarystycznej wśród młodzieży, zachęcanie ich do działania na rzecz młodszych kolegów w szkole.

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród najmłodszych.

Ukazanie możliwości popularyzowania wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania wypadkom przez wolontariuszy młodzieżowych PCK.

 

 

Dla kogo projekt jest przeznaczony.

 

Program adresowany jest do dzieci w wieku 6 do 10 lat ( członków klubów „Wiewiórka” w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Bydgoszczy).

 

 

Opis projektu:

 

Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji programu:

 

Przekazanie informacji o programie do Kuratorium Oświaty oraz do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Przeprowadzenie 10- godzinnego szkolenia dla wolontariuszy, członków szkolnych kół PCK i Grupy SIM PCK, którzy będą prowadzili zajęcia z dziećmi w szkołach i przedszkolach oraz kursu udzielania pierwszej pomocy:

„TWOJE ZDROWIE ZALEŻY OD CIEBIE”

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ PÓŹNIEJ LECZYĆ

Zajęcia w placówkach oświatowych realizowane będą przez przeszkolonych członków szkolnych kół PCK i Grupy przy współpracy z nauczycielami – opiekunami SK PCK i pedagogami szkolnymi.

Na zakończenie programu zorganizujemy „Turniej zdrowia” dla dzieci, które były objęte naszym działaniem.

 

 

Zakładane rezultaty realizacji programu

Przeszkolimy wolontariuszy PCK, którzy będą samodzielnie prowadzili zajęcia z dziećmi.

Dzieci zdobędą rzetelną wiedzę o prostych sposobach ochrony i dbałości o zdrowie.

Adresaci programu nauczą się jak skutecznie unikać wypadków w domu i na wakacjach.

Uczestnicy programu nabędą umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzenia, krwawienia z nosa, skaleczenia, omdlenia itp.

Pomiędzy dziećmi i wolontariuszami PCK zawiążą się przyjaźnie, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na dalszą działalność prozdrowotną.

Wykorzystamy potencjał młodzieży, jako wolontariuszy popularyzujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

 

***********************************************************************

 

Program opracowany został przez pracowników biura Kujawsko Pomorskiego Zarządu Okręgowego PCK – Panią Elżbietę Marcinkowską i Panią Bożenę Lewandowską.

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: