STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Wyprawka Szkolna Dla Dzieci Pochodzenia Romskiego”  1. Opis projektu

Celem programu jest wyposażenie dzieci romskich
w artykuły szkolne potrzebne do nauki. Pomocą w formie wyprawki szkolnej obejmujemy rocznie grupę dzieci pochodzenia romskiego z Bydgoszczy, Białych Błot, Koronowa, Łochowa, Świecia i Inowrocławia. Wyposażenie dziecka do szkoły przekracza możliwości wielu rodzin romskich, mieszkających w woj. kujawsko-pomorskim. Brak wykształcenia oraz zaradności życiowej powodują, że ubóstwo jest tam szczególnie odczuwalne. Najczęściej są to rodziny korzystające z zasiłków wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej. Bardzo często nie są w stanie opłacić bieżących rachunków, a co dopiero wyposażyć swoje dziecko w niezbędną wyprawkę szkolną. Zbyt małe dochody w dalszym ciągu stanowią jedną z ważniejszych przyczyn zaniedbywania edukacji dzieci romskich. Drugim problemem jaki pojawia się wśród Romów jest nie dbanie i nie przywiązywanie wagi do systemu nauki w szkole. Częstym zjawiskiem jest zabieranie swoich dzieci w trakcie roku szkolnego,z uwagi na wyjazd do innego kraju, a przerwa
w nauce niekiedy wynosi pół roku, a nawet cały rok. Dlatego też wyposażenie dzieci romskich w artykuły szkolne jest w pewnym stopniu jakby zachętą do systematycznego uczęszczania do szkoły.

  1. Dla kogo jest przeznaczony projekt

Grupę docelową naszego zadania stanowią dzieci pochodzenia romskiego uczęszczające do szkół w Bydgoszczy, Koronowie, Łochowie, Inowrocławiu i Świeciu.

Dzieci romskie pochodzą ze środowisk ubogich, gdzie rodzice utrzymują się z zasiłków
z pomocy społecznej bądź rent socjalnych. Wyposażenie dzieci w wyprawki szkolne odciąży budżet domowy, a same dzieci z uśmiechem powitają nowy rok szkolny.

  1. Cele projektu

Program ma na celu wyposażenie grupy dzieci pochodzenia romskiego w przedziale wiekowym od 8-14 lat w przybory szkolne potrzebne dzieciom do nauki. Pomocą w formie przyborów szkolnych obejmujemy dzieci pochodzenia romskiego z: Bydgoszczy, Koronowa, Łochowa, Inowrocławia i Świecia. Problem braku odpowiednich funduszy na zakup najpotrzebniejszych artykułów szkolnych w rodzinach romskich w województwie kujawsko-pomorskim pojawia się corocznie. Dlatego też Polski Czerwony Krzyż jak co roku przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej kontynuuje pomoc dzieciom romskim, przygotowując je do nowego roku szkolnego.

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: