STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


PROMOCJA ZDROWIA


Co robić aby jak najdłużej zachować siły i cieszyć się dobrym samopoczuciem? Odpowiedź nasuwa się sama: zdrowo żyć! Tryb życia jest najważniejszym z czynników decydujących o stanie naszego zdrowia. Dlatego właśnie edukacja prozdrowotna - objęta międzynarodową strategią Ruchu Czerwonokrzyskiego oraz założeniami Narodowego Programu Zdrowia (1996-2005) - jest nieprzerwanie jednym z najistotniejszych celów statutowych PCK.

W pierwszym trzydziestoleciu istnienia organizacji działalność w tym zakresie obejmowała trzy główne kierunki: profilaktykę, lecznictwo oraz szkolenie kadr pielęgniarskich. Natomiast od początku lat pięćdziesiątych - od momentu kiedy PCK przekazał administracji państwowej prowadzone placówki leczniczo-opiekuńcze i sanitarne, szkoły pielęgniarskie oraz sieć stacji krwiodawstwa i pogotowia ratunkowego - działania skupiają się na promocji zdrowego stylu życia: promowaniu higieny osobistej, zasad racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej, zapobieganiu uzależnieniom oraz chorobom zakaźnym (w tym AIDS), a także nauczaniu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Obecnie prace z zakresu promocji zdrowia kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Każdego roku przeprowadzamy kilkadziesiąt tysięcy akcji oświatowo-zdrowotnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Nowymi formami pracy są sponsorowane programy prozdrowotne, które realizowane pod okiem opiekunów szkolnych kół PCK i klubów "Wiewiórka" oraz wychowawców na koloniach i obozach obejmują rocznie kilkaset tysięcy uczniów z całej Polski. Uczymy jak budować środowisko życia i nauki sprzyjające zdrowiu. Jesteśmy wieloletnim partnerem szkół, kuratoriów oświaty, stacji Sanepidu, samorządów. Adresaci naszych działań stają się jednocześnie ich wykonawcami i kontynuatorami. Kładziemy bowiem nacisk na pobudzające aktywność metody: konkursy, happeningi, warsztaty, festyny, turnieje, pogadanki, degustacje itp. W ten sposób w wielu szkołach programy PCK stanowią inspirację do podejmowania dodatkowych inicjatyw np.: spotkań z lekarzem, psychologiem lub kosmetyczką.

www.olimpiada.pck.org.pl
www.pck.pl/chrondziecieceusmiechy 
Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: