Ruch HDK w województwie

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury Polskiego Czerwonego Krzyża. W województwie Kujawsko - Pomorskim obecnie zrzeszonych jest blisko 4 000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Strukturę organizacyjną Ruchu w naszym województwie tworzy 56 Klubów HDK PCK, które jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to między innymi:

 • uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki
 • propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi
 • organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu
 • wcielanie w życie zasad „Statutu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”
 • popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • realizacja wybranych zadań statutowych PCK
 • organizowanie akcji zbiorowego oddawania krwi
 • udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi
 • otaczanie opieką członków Klubu
 • organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom Klubu oraz honorowym dawcom krwi
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych dla członków Klubu, wolontariuszy i sympatyków
 • integracja środowiska honorowych dawców krwi
 • udział w realizacji innych zadań statutowych PCK

Przy zarządach PCK szczebli rejonowych działają Rady HDK. Ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac Klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK, Krajowa Rada HDK.

Pliki do pobrania

wspieraj nas