#ZostanWolontariuszemPCK

Polski Czerwony Krzyż to organizacja z ponad 100-letnią tradycją pomagania. Wiele działań prowadzonych przez nasze stowarzyszenie zawdzięcza swoje powodzenie wsparciu wolontariuszy.

W Polskim Czerwonym Krzyżu każdy może znaleźć dla siebie miejsce. Dzieci i młodzież działają w ramach Szkolnych Kół PCK i Klubów Wiewiórka PCK, starsza młodzież i dorośli mogą zdobywać i przekazywać innym wiedzę w ramach działalności w Grupie Pierwszej Pomocy PCK, a osoby pełnoletnie z pewnością odnajdą się w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK. Każdy może również włączyć się w pomoc przy organizowanych w ciągu całego roku akcjach charytatywnych.

A wszystkich, niezależnie od tego czy są wolontariuszami PCK czy jeszcze :) nimi nie są, zapraszamy do udziału w akcji #ZostanWolontariuszemPCK. Wystarczy pobrać z naszej strony i wydrukować kartkę ze znakiem PCK, nazwą akcji i adresem strony internetowej, zrobić sobie zdjęcie z tą kartką i umieścić je na swoim profilu społecznościowym z hashtagiem #ZostanWolontariuszemPCK.