STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


WOLONTARIAT

Ideały wolontariatu towarzyszą Czerwonemu Krzyżowi od początku istnienia - są motorem i fundamentem jego działania ponieważ siła każdej organizacji charytatywnej tkwi właśnie w ludziach, którzy ją tworzą i wspierają. Drodzy Wolontariusze, zdążyliście się już przekonać, że Wasze zaangażowanie i wysiłki to nie tylko bezinteresowna praca i poświęcony czas, ale to także upowszechnianie i służba dla najpiękniejszej na świecie idei humanitaryzmu. Dziękujemy.
Jeżeli jeszcze nie jesteś ochotnikiem PCK, to być może nie wiesz, że nasi wolontariusze:
nauczają w szkołach metod udzielania pierwszej pomocy, idei międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia;
wspierają koła lub zarządy PCK przy organizacji różnych festynów, imprez plenerowych bądź konkursów;
angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof - pomagają w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów;
kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek;
pracują w naszych biurach np. jako asystenci
Form pomocy i aktywności jest dużo więcej i nie sposób wymienić tu wszystkich możliwości. Każdy znajdzie dla siebie odpowiednie zajęcie, dostosowane do wieku i zainteresowań.
Dlatego zachęcamy: "Przyłącz się do nas już teraz". Jeśli dziś nie masz czasu, to może znajdziesz go w przyszłym tygodniu. Sądzisz, że nie potrafisz? Nie martw się. My Cię nauczymy. Zastanawiasz się, co na tym zyskasz? Satysfakcję i radość pomagania.
Aby się do nas przyłączyć, skontaktuj się z najbliższą placówką PCK. Tam dowiesz się wszystkiego o działalności miejscowych grup młodzieżowych lub kół dorosłych i właśnie tam rozpoczniesz swój wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu. Czekamy właśnie na Ciebie!
RODZAJE PRAC DLA WOLONTARIUSZY PCK W BYDGOSZCZY:
1.Kwestowanie na rzecz osób bezdomnych, rodzin wielodzietnych, na wypoczynek letni dla dzieci
2.Zbieranie darów dla osób potrzebujących, bezdomnych
3.Segregowanie darów, praca w magazynie darów
4.Pomoc w przeprowadzaniu imprez: akademie, koncerty, zawody pierwszej pomocy, olimpiady zdrowia, imprezy świąteczne
5.Działalność w Grupie Ratownictwa PCK - osoby pełnoletnie
6.Upowszechnianie zasad działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w swoim środowisku, szkole, uczelni
7.Pomoc w pracach biurowych - uzupełnianie ewidencji, wypisywanie zaświadczeń, podziękowań, itp.
8.Pozyskiwanie sponsorów
9.Działalność w Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK