STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Chory w domu nie musi być ciężarem”

  1. Opis projektu

W ramach projektu stworzony został punkt konsultacyjny dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych, w którym beneficjenci mogą: nabyć wiedzę z zakresu opieki
i pielęgnacji osoby przewlekle i obłożnie chorej, zdobyć praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego (łóżko elektryczne sterowane pilotem, materac przeciwodleżynowy, wózek, kule, chodzik, kondensator stężonego powietrza). Ponadto udzielana jest im również fachowa pomoc psychologiczna. Punkt jest czynny raz
w tygodniu we wtorki od godziny 14:00 do 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Warmińskiego 10. W szczególnych przypadkach pielęgniarka zatrudniona w punkcie wraz
z wolontariuszami dociera do miejsca zamieszkania beneficjenta, zapewniając w ten sposób indywidualną pomoc w zakresie opieki nad chorym w domu.

  1. Dla kogo jest przeznaczony projekt

Adresatami zadania są:

- członkowie rodzin osób opiekujących się osobami przewlekle i obłożnie chorymi w domu,

- osoby niepełnosprawne przewlekle chore,

- wolontariusze opiekujący się chorymi w domu.

  1. Cele projektu

Celem projektu jest poprawa jakości opieki nad osobami przewlekle chorymi sprawowanej przez członków rodzin, opiekunów, wolontariuszy, poprzez nauczenie ich właściwego wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych oraz udzielenie wsparcia psychologicznego przez psychologa w czasie indywidualnych spotkań. Ponadto w miarę potrzeb i możliwości beneficjenci są zabezpieczani w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i udogodnienia (krążki przeciwodleżynowe, materac przeciwodleżynowy, itp.).