STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   ARCHIWUM   LINKI  


Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy
w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizuje program finansowany przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019r.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

  • osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 lat

  • opiekunów faktycznych osób starszych

  • osoby, które chcą podjąć zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej

  • osoby, które chcą opiekować się osobami starszymi w ramach wolontariatu

W zależności od formy uczestnictwa w projekcie oferujemy:

  • opiekę dzienną dla niesamodzielnych osób starszych (w ramach Usług Opieki Dziennej, Pomocy Sąsiedzkiej, Wolontariatu Opiekuńczego)

  • wsparcie opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób starszych (szkolenia, domowe wizyty instruktażowe, punkty konsultacyjne, wypożyczalnia sprzętu, organizowanie opieki w ramach polityki wytchnieniowej)

  • szkolenia i kursy dla osób, które podejmą zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej oraz wolontariuszy


Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerami telefonów oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy (tel. 52 322 55 68), Toruniu (tel. 56 622 21 29),Grudziądzu (tel. 56 462 22 53) i Włocławku (tel. 54 231 46 56), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (tel. 56 657 14 60) oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Formularz zgłoszeniowy dla niesamodzielnej osoby starszej

Formularz zgłoszeniowy dla piekunów faktycznych

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszyRegulamin korzystania z działań zapewniających kompleksowe wsparcieRegulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego