Grupa Pierwszej Pomocy PCK

Grupa Pierwszej Pomocy PCK to zespół wolontariuszy, których pasją jest pomaganie innym oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej ratowania zdrowia i życia. Działalność w Grupie stwarza możliwości poszerzania swoich umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Jest także okazją do spotkania nowych, ambitnych osób, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka.

Grupa Pierwszej Pomocy działa przy Kujawsko - Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK. Jej członkowie uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, a także prowadzą pokazy pierwszej pomocy w szkołach, przedszkolach i podczas imprez plenerowych na terenie miasta. Działalność Grupy obejmuje także pomoc w organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, naukę charakteryzacji ran i urazów i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż. Członkiem Grupy mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia.

W dniach 22-23 października 2022 r. 16-godzinnym kursem pierwszej pomocy rozpocznie się cykl szkoleniowy dla nowych członków GPP PCK Bydgoszcz. Zapraszamy wszystkich chętnych. Uwaga: niezbędna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego. Będzie on aktywny do 21 października do godziny 12.00.

Szczegóły na temat działalności Grupy można uzyskać pod numerem +48 52 322-55-68 lub za pośrednictwem adresu bydgoszcz.szkolenia@pck.pl  

 

Zdjęcia

wspieraj nas