5 Maja 2022Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

a.jpg

 

Szkoła Podstawowa nr 67 w Bydgoszczy oraz Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK zapraszają uczniów szkól podstawowych do udziału w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela - Henry’iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8-15 maja obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 67 w Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego do udziału w konkursie plastycznym „Ja i moje PCK”.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „JA I MOJE PCK” ORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 W BYDGOSZCZY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 67z Oddziałami Sportowymi im. A. Szwalbego w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz oraz Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK, ul. Dr. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 08.05.2022 - 29.05.2022

3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi nie później niż 19.06.2022.

4. Prace konkursowe należy dostarczać do SP 67 im A. Szwalbego przy ul. M. Kromera 11 w Bydgoszczy osobiście lub pocztą do dnia 29.05.2022 do godziny 15.00. Prosimy o podpisanie prac w następujący sposób : imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres szkoły, klasa.

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs jest podzielony na 3 grupy wiekowe: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz 7-8 szkoły podstawowej

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, która działa na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w wyżej wymienionym zakresie kategorii.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

    a) zapoznanie z regulaminem konkursu

    b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 i 2

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne, indywidualne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice pn. „Ja i moje PCK”.

2. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę konkursową.

3. Nagrody zdobędą po 3 osoby z danej kategorii wiekowej.

4. Nagrodami w Konkursie są:

    a) gry

    b) książki

    c) przybory piśmiennicze

    d) zabawki

    e) gadżety

5. Jury w składzie:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 – mgr M. Mirowska

Szkolny Koordynator PCK – mgr M. Jankowska

Specjalista ds. promocji zdrowia i pierwszej pomocy PCK – mgr K. Rębacz

 

wspieraj nas