Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK to zespół wolontariuszy, których pasją jest pomaganie innym oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej ratowania zdrowia i życia. Działalność w Grupie stwarza możliwości poszerzania swoich umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Jest także okazją do spotkania nowych, ambitnych osób, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka.

Grupa SIM PCK działa przy Kujawsko - Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK. Jej członkowie prowadzą pokazy pierwszej pomocy w szkołach i przedszkolach, włączają się w akcje społeczne PCK, edukują z zakresu zdrowego stylu życia. Działalność Grupy obejmuje także pomoc w organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, naukę charakteryzacji ran i urazów i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż. 

Szczegóły na temat działalności Grupy można uzyskać pod numerem +48 52 322-55-68 lub za pośrednictwem adresu bydgoszcz.szkolenia@pck.pl  

Zdjęcia

wspieraj nas