Ruch i jego misja

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest oddany ochronie życia i godności ludzkiej na całym świecie. Miliony ludzi zaangażowanych w Ruch pomagają cierpiącym na skutek konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych tragedii.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to sieć humanitarna zrzeszająca około 80 milionów wolontariuszy na całym świecie, którzy pomagają ofiarom klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych, a także prowadzą działania z zakresu pomocy socjalnej, promocji właściwych zachowań prozdrowotnych, edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ruch tworzy kilka komponentów, które są od siebie niezależne, lecz zjednoczone pod wspólną misją, zasadami, celami, symbolami  oraz zarządzającymi organami. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca tworzą: 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Jest to bezstronna, neutralna i niezależna organizacja, której celem jest ochrona życia i godności ofiar konfliktów zbrojnych i innych sytuacji przemocy oraz zapewnienie im wsparcia. MKCK dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać cierpieniom upowszechniając międzynarodowe prawo humanitarne i uniwersalne zasady humanitarne. Powstała w 1863 roku MKCK jest inicjatorem Konwencji Genewskich. Zarządza i koordynuje międzynarodowymi działaniami prowadzonymi przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca podczas konfliktów zbrojnych i innych sytuacji przemocy.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

To największa na świecie organizacja humanitarna. Zrzesza 190 Stowarzyszeń Krajowych i co roku dociera do milionów ludzi poprzez długoterminową pomoc i programy rozwojowe oraz pomoc podczas klęsk żywiołowych. Działania prowadzone są przed, w trakcie i po katastrofach, a ich celem jest zaspokajanie potrzeb i poprawa losu bezbronnych ludzi. Federacja służy pomocą niezależnie od narodowości, rasy, płci, wiary, czy poglądów politycznych.

Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Stowarzyszenia istnieją prawie we wszystkich krajach świata. W naszym kraju działa Polski Czerwony Krzyż, który zajmuje się pomocą socjalną, szkoli z zakresu udzielania pierwszej pomocy, promuje honorowe krwiodawstwo, prowadzi programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, niesie pomoc ofiarom katastrof oraz upowszechnia zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Zdjęcia

wspieraj nas