Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Kurs Podstawowy jest adresowany do osób indywidualnych, firm oraz grup zorganizowanych. Trwa 16 godzin dydaktycznych, dzięki czemu uczestnicy szkolenia dużo czasu przeznaczają na zajęcia praktyczne, w tym na ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów oraz pozorowanych urazów. Kurs Podstawowy jest prowadzony w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Organizowany jest w grupach liczących do 20 osób i jest certyfikowany przez Globalne Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Każdy uczestnik otrzymuje dwujęzyczne imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program kursu Podstawowego:

 • Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
 • Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu - resuscytacja
 • Postępowanie w przypadku omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu
 • Postępowanie w przypadku ran, krwotoków, zmiażdżeń i amputacji
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu
 • Postępowanie w przypadku oparzeń
 • Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć
 • Zasady ewakuacji poszkodowanego
 • Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy
 • Apteczka pierwszej pomocy - omówienie, prezentacja

W przypadku pytań dotyczących Kursu Podstawowego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 537 299 910 lub za pomocą poczty elektronicznej: patrycja.zachaj@pck.pl 

wspieraj nas