Grupa Pomocy Humanitarnej PCK Bydgoszcz

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął rekrutację do Grup Pomocy Humanitarnej PCK. Celem działania Grup jest ograniczanie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, awarii technicznych, czy wypadków komunikacyjnych.

Nasze grupy zajmują się udzielaniem pomocy humanitarnej, m.in.:

  • tworzą i zaopatrują miejsca tymczasowego schronienia,
  • przekazują wsparcie rzeczowe osobom w kryzysie humanitarnym,
  • zapewniają wsparcie psychospołeczne.

Udział w Grupie to przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy, którą możemy nieść wraz z innymi, oddanymi sprawie ludźmi.  Do działalności w GPH PCK zapraszamy osoby pełnoletnie: kucharzy, logistyków, pracowników służb mundurowych, psychologów, pracowników służby zdrowia, pedagogów, terapeutów, animatorów zajęć z dziećmi, osoby znające języki obce oraz wszystkich, którzy chcą zaangażować się w wolontariat. 

 Swoje zgłoszenia do GPH PCK Bydgoszcz można przesyłać na adres bydgoszcz.gph@pck.pl 

 

 

 

 

 

 

 

wspieraj nas