1 Września 2022Zapraszamy na spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Wraz z początkiem roku szkolnego Polski Czerwony Krzyż przygotował jak co roku ofertę współpracy dla szkół i przedszkoli. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem programów edukacyjnych i akcji charytatywnych.
 

Każdego roku Polski Czerwony Krzyż organizuje szereg akcji charytatywnych oraz przygotowuje programy edukacyjne, które stanowią wsparcie dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Także w tym roku przygotowaliśmy ofertę współpracy dla szkół i przedszkoli. 

Zapraszamy także opiekunów Szkolnych Kół PCK, Klubów Wiewiórka PCK oraz nauczycieli zainteresowanych współpracą z Polskim Czerwonym Krzyżem na spotkania informacyjne, które odbędą się we wrześniu w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy:
- nauczyciele wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały zerowe) - 21 września (środa), godzina 16.00-17.30 (sala nr 4)
 - nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 27 września (wtorek), godzina 16.00-17.30 (sala nr 4)

W ramach spotkań będzie okazja do nauki udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia. Każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach z pierwszej pomocy (w przypadku chęci otrzymania takiego potwierdzenia prosimy o przesłanie najpóźniej dzień przed spotkaniem na adres bydgoszcz.szkolenia@pck.pl danych zawierających: imię i nazwisko uczestnika, nazwę placówki, datę spotkania).

wspieraj nas