курс англійської мови

Знання англійської мови є одним із тих навичок, які знаходять свій практичний вимір у повсякденному житті. У найближчі місяці Польський інтеграційний центр Червоного Хреста проведе тренінги рівня А2+, призначені як для поляків, так і для людей, які покинули Україну через триваючий збройний конфлікт.

Заняття проводитимуться з березня 2024 року по січень 2025 року (крім липня та серпня) по четвергах з 16.00 до 18.00. в головному офісі Польського Червоного Хреста на вул. Warmińskiego 10 в Бидгощі.

Для того, щоб взяти участь у курсі, будь ласка, заповніть аплікаційну форму внизу сторінки та доставте її особисто до Куявсько-Поморського районного відділення Польського Червоного Хреста. Під час подання аплікаційної форми кожному кандидату буде запропоновано пройти короткий тест, щоб перевірити рівень англійської мови. У тренінгу зможуть взяти участь люди, які володіють англійською на рівні А2.

Примітка: реєстрація завершена. Є можливість записатися в резервний список.

 

Kurs języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego jest jedną z tych umiejętności, która znajduje swój praktyczny wymiar w codziennym życiu. W Centrum Integracji Polskiego Czerwonego Krzyża odbędzie się w najbliższych miesiącach szkolenie na poziomie A2+ adresowane zarówno do Polaków, jak i do osób, które opuściły Ukrainę w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Zajęcia będą odbywały się w okresie od marca 2024 r. do stycznia 2025 r. (za wyjątkiem lipca i sierpnia) w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Warmińskiego 10 w Bydgoszczy.

Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na dole strony i dostarczyć go osobiście do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. Podczas składania formularza zgłoszeniowego każdy z kandydatów zostanie poproszony o wypełnienie krótkiego testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego. W szkoleniu będą mogły wziąć udział osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie A2.

Uwaga: Zapisy zostały zakończone. Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową.

 

 

wspieraj nas