Prawo humanitarne

Jednym z zadań Polskiego Czerwonego Krzyża jest upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych (MPHKZ). Jest to dział prawa międzynarodowego publicznego, którego celem jest ograniczanie użycia przemocy w konfliktach zbrojnych.

Zadaniem MPHKZ jest ochrona w działaniach wojennych osób cywilnych, chorych, rannych i jeńców, a także obiektów, które nie są celami wojskowymi. MPHKZ reguluje również postępowanie stron walczących w konfliktach międzynarodowych i niemiędzynarodowych w zakresie metod i środków walki.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działający przy Biurze Zarządu Głównego PCK w Warszawie. Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań z zakresu ochrony znaku Czerwonego Krzyża, opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, prowadzenie Biblioteki MPH oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się MPHKZ.

PCK jest organizatorem Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego adresowanej do studentów prawa, dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych, oficerów, wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz pracowników organizacji pozarządowych.

Zdjęcia

wspieraj nas