PCK w województwie kujawsko-pomorskim

Polski Czerwony Krzyż jest Stowarzyszeniem Krajowym  Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działającym na terenie Polski. Struktury PCK tworzą Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddziały Okręgowe PCK mieszczące się w każdym województwie oraz Oddziały Rejonowe PCK podlegające bezpośrednio pod Oddziały Okręgowe PCK.

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK koordynuje działania Oddziałów Rejonowych PCK w województwie kujawsko - pomorskim. Prowadzi jednocześnie działalność pomocową i edukacyjną na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego: organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, edukuje dzieci, młodzież i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa, jest organizatorem Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, zrzesza grupy dzieci i młodzieży, które działają w ramach Szkolnych Kół PCK i Klubów Wiewiórka PCK w przedszkolach i szkołach, umożliwia udział dzieci i młodzieży w programach edukacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, promuje honorowe krwiodawstwo, a także realizuje szeroki wachlarz programów socjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. 

W skład Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK wchodzą:

  • Monika Przybylska - Prezes
  • Anna Zacharek - Wiceprezes
  • Bożena Lewandowska - Sekretarz
  • Grażyna Burczyk - Członek
  • Tadeusz Meller - Członek

 

Zdjęcia

wspieraj nas