Szkolne Koła PCK

Szkolne Koła PCK to grupy działające w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie szkół i placówek. Celem działalności Kół jest aktywizacja środowisk uczniów i nauczycieli w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Szkolne Koła PCK włączają się w akcje organizowane przez Polski Czerwony Krzyż oraz inicjują własne działania:

  • pomagają potrzebującym uczniom
  • uczą dzieci i młodzież zasad udzielania pierwszej pomocy
  • promują profilaktykę zdrowotną i uczą zapobiegać wypadkom
  • sprawują opiekę nad Klubami Wiewiórka PCK
  • przygotowują młodzież do dalszej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
  • włączają się w działalność charytatywną PCK

Członkami Szkolnych Kół PCK mogą być uczniowie szkół podstawowych począwszy od klasy IV, uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele i inni pracownicy szkół. Szkolne Koło PCK tworzy grupa przynajmniej 10 osób po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki na działalność Koła.

Jeżeli chcesz założyć Szkolne Koło PCK w swojej placówce to napisz do nas na adres bydgoszcz.szkolenia@pck.pl lub zadzwoń: +48 52 322-55-68.

Zdjęcia

wspieraj nas