Kluby Wiewiórka PCK

Celem działalności Klubów Wiewiórka PCK jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Kluby Wiewiórka PCK kształtują humanitarne postawy dzieci, nawyki zdrowego stylu życia, popularyzują zasady bezpieczeństwa i przygotowują dzieci do dalszej działalności w PCK. 

Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I - III szkół podstawowych. Opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką. Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:

  • codziennie rano i wieczorem myje zęby
  • wykonuje przegląd zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku
  • przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia
  • przestrzega zasad bezpieczeństwa
  • niesie pomoc potrzebującym

Przedszkola i szkoły, które są zainteresowane złożeniem Klub Wiewiórka PCK zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 52 322-55-68 lub mailowego na adres bydgoszcz.szkolenia@pck.pl 

 

wspieraj nas