Bazowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Kurs Bazowy jest adresowany do osób indywidualnych, firm oraz grup zorganizowanych. Trwa 8 godzin dydaktycznych i jest realizowany zwykle w ciągu jednego dnia. Kurs Bazowy jest prowadzony w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Organizowany jest w grupach liczących do 20 osób. Jest alternatywą dla osób, firm i instytucji, które nie decydują się na kurs Podstawowy, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w szerokim zakresie stanów zagrożenia zdrowia i życia. Każdy uczestnik otrzymuje dwujęzyczne imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program kursu Bazowego:

 • Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
 • Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu - resuscytacja
 • Postępowanie w przypadku omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej
 • Postępowanie w przypadku ran, krwotoków
 • Postępowanie w przypadku oparzeń
 • Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć
 • Zasady ewakuacji poszkodowanego
 • Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy
 • Apteczka pierwszej pomocy - omówienie, prezentacja

W przypadku pytań dotyczących Kursu Bazowego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 52 322-55-68 lub za pomocą poczty elektronicznej: bydgoszcz.szkolenia@pck.pl 

wspieraj nas