Elementarny Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy

Polski Czerwony Krzyż proponuje osobom, firmom i instytucjom, które z różnych powodów nie są zainteresowane kursem Podstawowym, zorganizowanie Elementarnego kursu pierwszej pomocy. Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia. Kurs Elementarny jest prowadzony w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Organizowany jest w grupach liczących do 30 osób. Każdy uczestnik otrzymuje dwujęzyczne imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program kursu Elementarnego:

 • Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
 • Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu - resuscytacja
 • Postępowanie w przypadku poważnych ran i krwotoków
 • Postępowanie w przypadku oparzeń
 • Postępowanie w przypadku złamań
 • Apteczka pierwszej pomocy - omówienie, prezentacja

W przypadku pytań dotyczących Kursu Elementarnego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 52 322-55-68 lub za pomocą poczty elektronicznej: bydgoszcz.szkolenia@pck.pl 

wspieraj nas