Kurs BLS/AED

Kurs BLS/AED jest adresowany do osób indywidualnych, firm oraz grup zorganizowanych. Trwa 6 godzin dydaktycznych.  Obok najważniejszych tematów dotyczących udzielania pierwszej pomocy uczestnicy szkolenia mają możliwość nabycia umiejętności obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Kurs BLS/AED jest prowadzony w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. Organizowany jest w grupach liczących do 20 osób. Każdy uczestnik otrzymuje dwujęzyczne imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program Kursu BLS/AED:

 • Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
 • Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej
 • Wezwanie pomocy
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu – resuscytacja
 • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – zasady użycia i postępowanie
 • Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu
 • Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja

W przypadku pytań dotyczących Kursu BLS/AED zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 52 322-55-68 lub za pomocą poczty elektronicznej: bydgoszcz.szkolenia@pck.pl 

wspieraj nas