Super Wiewiórka

„Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym od wielu lat chętnie spotykają się podczas zajęć edukacyjnych, podczas których mała wiewiórka przybliża im zasady bezpiecznego zachowania.

Celem programu „Super Wiewiórka” jest wykształcenie u dzieci nawyków dbałości o bezpieczeństwo i higienę, a także kształtowanie postawy tolerancji i pomocy potrzebującym. W czasie siedemnastu spotkań dzieci uczą się zasad właściwego zachowania w ruchu drogowym, utrwalają wiedzę dotyczącą higieny osobistej, nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy i korzystania z numerów alarmowych, a także przyswajają wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania w stosunku do obcych i zapobiegania chorobom.

Program jest adresowany do przedszkolaków z grup 5- i 6-latków oraz uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Udział w programie można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli pracujących na co dzień z dziećmi na podstawie scenariuszy opracowanych przez PCK. Dla każdego dziecka można zakupić zestaw kolorowanek niezbędnych do realizacji poszczególnych tematów, a także legitymację Klubu Super Wiewiórki, przypinkę i naklejkę z Super Wiewiórką oraz dyplom.

Nauczycieli zainteresowanych realizacją programu Super Wiewiórka zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 52 322-55-68 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bydgoszcz.szkolenia@pck.pl 

Zdjęcia

wspieraj nas