#AkcjaDonacja

Program #AkcjaDonacja to program prowadzony przez Polski Czerwony Krzyż przy współpracy z Procter and Gamble od 2019 roku.  W dotychczasowych dwóch edycjach programu wzięło udział prawie 60 000 dziewcząt, które otrzymały 4 700 000 podpasek.  

Według badań przeprowadzonych przez markę Always ponad 15 % dziewcząt w wieku 12 – 18 nie chodzi do szkoły z powodu braku odpowiedniej ochrony podczas miesiączki. Dziewczęta albo nie używają żadnych środków higieny osobistej (podpasek) lub używają takich, które nie chronią ich we właściwy sposób. Powodów tego zjawiska jest kilka: ubóstwo, niewłaściwa edukacja lub jej brak, używanie nieodpowiednich produktów, takich jak wata, czy chusteczki jednorazowe. 

Wszystko to sprawia, że ponad 15 % polskich dziewcząt nie chodzi w czasie miesiączki do szkoły. Wpływa to na pogorszenie ich wyników w nauce, absencję na zajęciach sportowych, powoduje wykluczenie społeczne, a nawet może przyczynić się do dyskryminacji przez rówieśników.

PCK włącza się w program realizowany przez firmę  P&G „Zawsze obecna”, którego celem jest wsparcie dziewcząt - przekazanie podpasek oraz zapobieganie absencji uczennic z powodu braku środków higienicznych. Program „Zawsze obecna” jest pierwszym tego typu programem w Polsce, gdzie porusza się temat poprawy dostępności do środków higieny osobistej młodych kobiet.

 

wspieraj nas