Biuro Zarządu Głównego PCK

ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
tel. +48 22 32 61 200, fax 22 62 84 168

zarzad.glowny@pck.pl 
www.pck.pl  


Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań

+48 22 32 61 261 / +48 22 32 61 264
biuro.poszukiwan@pck.pl / tracing.service@pck.pl


Inspektor ochrony danych osobowych

iod@pck.pl 


 

wspieraj nas